Ondernemersraden Daelzicht en Dichterbij roepen op tot actie. Eerder al werd om uw medewerking gevraagd, maar liefst 50.000 zorgprofessionals en cliënten ondertekenden reeds de petitie. Dagelijks werken er ruim 170.000 mensen in de gehandicaptensector die te maken hebben met de zorgen van Daelzicht en Dichterbij. Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Dan vragen wij u dit alsnog te doen.
‘Wij willen gezien worden’ vraagt in een manifest samengevat aandacht voor een beter loon in de sector, verlaging van werkdruk, terugdringing van verzuim en vermindering van administratieve taken.

“In de de gehandicaptenzorg werken we met zo’n 170.000 mensen. Dagelijks ondersteunen en verzorgen we met veel inzet en liefde mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De cliënt staat centraal, een goed leven is het doel. Maar in de praktijk wordt het steeds lastiger om dit te realiseren. De complexiteit van de zorgvragen neemt toe. Werkdruk en ziekteverzuim zijn hoog, het personeelsverloop groot en vacatures zijn vaak lastig in te vullen. Noodgedwongen werken we daardoor steeds vaker met uitzendkrachten. Hierdoor krijgen cliënten steeds andere begeleiders en niet de kwaliteit van zorg die ze verdienen.
We constateren dat steeds minder mensen voor de gehandicaptenzorg kiezen. Een van de redenen daarvoor: we leggen het af tegen andere sectoren op het gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden. De lopende cao-onderhandelingen geven een beeld dat weinig hoop op verbetering biedt, helaas. Steeds minder jongeren kiezen voor werken in de gehandicaptenzorg. En dat terwijl de kans op werk bijna gegarandeerd is. Nu, maar ook in de toekomst: de vergrijzing in de sector is groot, veel medewerkers gaan de komende jaren met pensioen.
Diverse partijen onderschrijven de problemen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zei na Prinsjesdag 2018 dat er onvoldoende aandacht is voor de arbeidsmarktproblematiek in de gehandicaptenzorg en dat de maatregelen niet goed voorzien in een oplossing op lange termijn. “Daarmee komt de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in gevaar”, aldus de VGN. De Raad van State vroeg zich af of het kabinetsbeleid niet teveel scheidslijnen opwerpt tussen groepen kwetsbaren en zelfredzamen, als gevolg van de verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. En vakbonden wijzen er regelmatig op dat er een betere cao nodig is om te kunnen concurreren met andere sectoren. Te denken valt aan een arbeidsmarktconform loon, grotere contracten en vaste banen, een generatiebeleid, betere balans tussen privé en werk, zeggenschap over eigen vrije tijd.
De tijd is daar dat een ieder verantwoordelijkheid neemt en dit doet vanuit gezamenlijkheid, niet vanuit de eigen kerntaken. Wij roepen op tot actieve samenwerking van alle betrokken partijen. Samenwerking is nodig om een aantrekkelijke sector te zijn om in te werken en om voldoende en goed personeel te werven. Maar ook op vlakken als opleiden, imago, arbeidsmarktbeleid en -onderzoek en afstemming van gewenste capaciteit en competenties. Mensen met een beperking worden gezien; door de samenleving, maar zeker door de betrokken en liefdevolle zorgmedewerkers. Wij de medewerkers in de gehandicaptenzorg staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg, nu en In de toekomst. Wij willen gezien worden!”

Ondernemingsraden, cliëntenraden, familieraden/verenigingen, raden van bestuur en vakbonden constateren:
• Dat de in-en uitstroom binnen Gehandicaptenzorg niet in balans is;
• Dat de gehandicaptenzorg de jongere werknemers moeilijk aan zich kan binden;
• Hoog ziekteverzuim, binnen de Gehandicaptenzorg;
• Hoge werkdruk binnen de Gehandicaptenzorg;
• Een toename van complexere zorgvragen en een tekort aan medewerkers met de daarbij behorende opleiding en competenties;
• Dat door de arbeidsmarktproblematiek de Gehandicaptenzorg moeite heeft met het invullen van de vacatures;
• Vergrijzing en een grote uitstroom van oudere collega’s;
• Een toenemende concurrentiestrijd personeel tussen de diverse zorgaanbieders;
• Behoefte aan een betere cao

Wij willen dat het ministerie van VWS, de beroepsvereniging, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vakbonden zo snel mogelijk bovenstaande punten structureel aanpakken om tot oplossingen te komen.
ONS DOEL IS HOOG KWALITATIEVE ZORG VOOR ONZE CLIËNTEN DOOR ONZE MEDEWERKERS!

Deze actie is een initiatief van de ondernemingsraden van Daelzicht en Dichterbij, twee organisaties in de gehandicaptenzorg.

Samen staan we sterker.
Sluit je aan, klik HIER en onderteken de petitie!

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Dit is in de hele sector. Ook bij SGL kampen wij met hetzelfde probleem. Te weinig nieuwe medewerkers. Veel uitstromers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *