Ambieert u een functie bij een maatschappelijke, daadkrachtige, landelijke netwerkorganisatie met relevante relaties in de zorg en stakeholders bij overheid en politiek? Wij zien uw sollicitatie als lid van onze Raad van Toezicht graag tegemoet!

Twee vacatures voor nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

NCZ is een landelijk kennis- en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden.

NCZ verbindt, bevordert en behartigt en neemt initiatief om de informatie over- en de kwaliteit en service van- de zorg aan cliënten in het algemeen te verbeteren door overleg, opleiding en advisering voor (centrale) cliëntenraden.

NCZ zoekt twee nieuwe toezichthouders

De visie van NCZ is dat cliëntenraden in de zorg gelijkwaardige gesprekspartners zijn met betrekking tot cliëntenbelangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden. Door de krachten te bundelen oefent NCZ invloed uit op overheid, politiek, inspectie en zorgverzekeraars.

Door het statutaire vertrek van een lid per 1 januari 2024 en een lid per 1 januari 2025 zijn er twee vacatures:

Profiel 1:

Vanwege grote maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de zorg, ziet NCZ zich als organisatie voor (centrale) cliëntenraden gesteld voor uitdagingen. Wij zoeken daarom iemand met brede kennis van organisatiestrategie, marketing en positionering vanuit humanistisch perspectief. Kennis van de zorgsector en van cliënten medezeggenschap in de zorg, zijn daarbij een pré. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. De huidige setting van de Raad biedt voldoende mogelijkheden om te groeien in deze rol. U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en bent bekend met de Governancecode zorg.

Expertise Organisatiestrategie (positionering en marketing)

U beschikt over expertise op het gebied van organisatiestrategie en hebt bijzondere affiniteit met marketing en positionering.

U bent op de hoogte van- en hebt een antenne voor ontwikkelingen in de zorgsector.

Profiel 2:

Vanwege grote maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de zorg, ziet NCZ zich als organisatie voor (centrale) cliëntenraden gesteld voor uitdagingen. Wij zoeken daarom iemand met brede kennis van Politiek en Bestuur. Kennis van de zorgsector en van cliënten medezeggenschap in de zorg, zijn daarbij een pré. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. De huidige setting van de Raad biedt voldoende mogelijkheden om te groeien in deze rol. U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en bent bekend met de Governancecode zorg.

Expertise Politiek en Bestuur (belangenbehartiging en Governance)

U beschikt over expertise op het gebied van landelijke politiek en bestuur en u heeft een goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.

U bent op de hoogte van- en hebt een antenne voor ontwikkelingen in de zorgsector.

Functie-eisen

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten, strategisch inzicht en helikopterview;
 • Analytische capaciteiten en het vermogen tot oordeelsvorming;
 • Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de Directeur-bestuurder;
 • Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder;
 • Bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
 • Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaarheid, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Pro activiteit, sparring partner en teamspeler; humor en reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Dit bieden wij:

 • Een functie bij een maatschappelijke, daadkrachtige, landelijke netwerkorganisatie met relevante relaties in de zorg en stakeholders bij overheid en politiek.
 • De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 3x per jaar, waarvan 1x online. Daarnaast zijn er incidenteel bijzondere bijeenkomsten.
 • U wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij een verlenging met vier jaar tot de mogelijkheden behoort.
 • Desgewenst en bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid om op termijn de voorzitter op te volgen.
 • U ontvangt een passende (vrijwilligers)vergoeding.

Meer informatie:

U kunt contact opnemen met directeur-bestuurder Marika Biacsics: 06-51222505
of met voorzitter RvT Lein Labruijere: 06-53385044

Voor informatie over NCZ verwijzen wij graag naar de verschillende pagina’s op deze website.

Solliciteren

Solliciteren kan door een motivatie en CV te mailen naar: info@ncz.nl t.a.v. dhr. Lein Labruijere, vóór 1 oktober.

Gesprekken staan gepland op woensdag 11 oktober namiddag/avond.

PDF VACATURES TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *