KernNetwerken

Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)n Netwerken


Laten we de positie van cliëntenraden verder versterken!

 

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Het is ook belangrijk dat we de positie van cliëntenraden en ondersteuners in verpleeghuizen versterken. Daarom organiseert NCZ in samenwerking met het ministerie van VWS kennis- en leernetwerk bijeenkomsten: Ke(r)n Netwerken. Bijeenkomsten voor leden, voorzitters en ondersteuners van cliëntenraden, die erop zijn gericht om de positie van cliëntenraden te versterken bij haar dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de bijeenkomsten worden hun taak, functie, rol en positie behandeld met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het nieuwe wetsvoorstel Wmcz2018 als uitgangspunten.

De bijeenkomsten
Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te versterken, organiseert NCZ kennis- en leer netwerkbijeenkomsten.

De aanleiding voor de eerste ronde netwerkbijeenkomsten was de nieuwe wetgeving (Wmcz2018) en de gevolgen hiervan voor cliëntenraden. Tevens gingen we in op hoe cliëntenraden een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van zorg (o.a. met behulp van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg).

De aanleiding voor de tweede ronde van netwerkbijeenkomsten is het uitwerken van de nieuwe wetgeving in de samenwerking tussen cliëntenraden en de zorgorganisatie.

De wetgever gaat ervan uit dat cliëntenraden in contact zijn met hun achterban en dat zorgorganisaties met de cliëntenraad in gesprek zijn over hoe de achterban (de doelgroep of de cliëntengroep en hun naasten) bereikt wordt. Voor zorgorganisaties is het essentieel dat de stem van de cliëntengroep doorklinkt in de adviezen of de inspraak (na invoering van de nieuwe Wmcz2018) van de betreffende cliëntenraad.

Er is gekozen voor een netwerkbijeenkomst als werkvorm. Dat betekent dat de deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid hebben om ervaringen uit te wisselen.

In deze tweede bijeenkomst verwachten we dat er vragen zijn over de nieuwe wet Wmcz en over nieuwe vormen van inspraak, invloed en (mede) zeggenschap vanuit de achterban.

Er worden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er is voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat.

De doelgroepen zijn:

  1. Ambtelijk Secretarissen (Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad)
  2. Cliëntenraadsleden
  3. Voorzitters van cliëntenraden

 

De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:

  • De rol en positie van de professionele ondersteuning
  • De rol en positie van de voorzitter
  • Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
  • Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk

 

Cliëntenraadsleden

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gaan over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en is er ruimte voor uitwisseling. We gaan op zoek naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat de NCZ daartoe ontwikkelt kan daarin een belangrijke rol spelen.

Voorzitters

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Ambtelijk Secretarissen/Cliëntenraad Ondersteuners

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gaan over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we gebruik van methodieken uit intervisie.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

De bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk…

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters verpleeghuiszorg door Wim Eggens

De bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor…

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Charles de Vries

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gaan over het versterken van inspraak en zeggenschap van cliënten. Tijdens de bijeenkomst wisselt u ervaringen uit over versterken van zeggenschap, wordt u geïnformeerd over kernpunten Wmcz 2018 vwb inspraak…

Wat levert het op? 

NCZ heeft een aantal verwachtingen op papier gezet. Volgens de planning komen er op 17 plekken in het land in totaal 85 bijeenkomsten. Verder komt er een digitaal kennis- en leerplatform voor cliëntenraden. En weten de ambtelijk secretarissen, voorzitters en de andere cliëntenraadsleden elkaar binnen de regio te vinden om te sparren, elkaar te ondersteunen en kennis te delen. Voorzitters kunnen de sfeer en communicatie in de raad verbeteren. En cliëntenraden geven vorm aan hun netwerk met reguliere bijeenkomsten.

Daarnaast gaan de bijeenkomsten over continueren en zelf organiseren. Hierin speelt NCZ als netwerkorganisatie een belangrijke rol. Samen zorgen we dat de cliëntenraden volwassener worden en zich blijven ontwikkelen.

Download hier een folder van het project Ke(r)nNetwerken

Download hier een folder over het project Ke(r)nNetwerken met een overzicht van de bijeenkomsten

Klik hier voor het interview met projectleider Hans van Dinteren

Digitaal kennis- en leerplatform

De lokale en regionale netwerken die ontstaan vanuit de bijeenkomsten worden vanuit NCZ ondersteund met een besloten digitaal platform. Hier kunnen de deelnemers notulen en andere documenten opslaan, een evenementenagenda beheren en onderling communiceren. Lerende netwerken kunnen zo wisselen van vorm, inhoud en samenstelling. Verder is het online platform een basis voor continuïteit.

Locaties en data
De netwerkbijeenkomsten vinden plaats in verschillende regio’s in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek hier naar de bijeenkomst in uw regio:Meld u ook aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van bijeenkomsten

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

De bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk…

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters verpleeghuiszorg door Wim Eggens

De bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor…

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Charles de Vries

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gaan over het versterken van inspraak en zeggenschap van cliënten. Tijdens de bijeenkomst wisselt u ervaringen uit over versterken van zeggenschap, wordt u geïnformeerd over kernpunten Wmcz 2018 vwb inspraak…

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!