Inspiratiesessies

Inspiratiesessies

(Online) Inspiratiesessies over actuele onderwerpen, dialoog, discussie en netwerken.

26 oktober 2021 Webmeeting Structuur, indeling en verdeling cliënten medezeggenschap

Meeting over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere locaties en meerdere cliëntenraden.

NCZ symposia
NCZ