Actuele activiteiten

In verband met de Corona-crisis zijn al onze activiteiten tot en met 1 juni 2020 geannuleerd. De activiteiten die hier onder staan aangegeven, vanaf medio september 2020, gaan vooralsnog door. Wij houden de berichtgeving en de maatregelen van het RIVM en het Ministerie van VWS nauwlettend in de gaten en waar nodig passen wij ons aanbod aan.

Wij wensen alle (centrale) cliëntenraden, hun ondersteuners en hun belanghebbenden heel veel sterkte in deze periode!

Heeft u vragen dan kunt u ons, net als altijd, gerust bellen of mailen!

19 oktober 2020 Webinar Wmcz2018 en de medezeggenschapsregeling

NCZ webinar door Marika Biacsics over de belangrijkste wijzigingen in de Wmcz2018 die op 1 juli 2020 van kracht is gegaan.

28 oktober 2020 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau door NCZ ontwikkeld.

 3.000,00

28 oktober 2020 WEBMEETING cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

Online discussie over cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie n.a.v. de verplichting voor het MSB om een cr op te richten, o.l.v. Marika Biacsics.

29 oktober WEBINAR Patiëntenrechten en de rol van de cliëntenraad

NCZ webinar door Sarah Balfoort over patiëntenrechten en rol van de cliëntenraad

3 november 2020 BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad in Zwolle

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van…

 575,00

5 november 2020 Workshop Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

NCZ workshop over de do's en dont's van de medezeggenschapsregeling conform de Wmcz2018 op 5 november 2020 door Sarah Balfoort in Ede.

16 november 2020 Workshop Inspraak en directe participatie

Een workshop over Inspraak in de Wmcz2018 en andere vormen van directe participatie op 16 november 2020 door Alice Makkinga in Nijkerk

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

E-learning Oprichting Cliëntenraad

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in de verplichtingen rondom het oprichten van een cliëntenraad en handvatten krijgen met betrekking tot het werven van nieuwe cliëntenraadsleden.

E-learning contact met de achterban

Het doel van deze e-learning is inzicht krijgen in de achterban van cliëntenraden en het optimaliseren van de communicatie met interne en externe gesprekspartners.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!