Actuele activiteiten

Actuele activiteiten

Inhoudsopgave

Heeft u vragen of mist u iets in onderstaand overzicht? Bel of mail ons dan gerust!

5 oktober 2021 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De NCZ beroepsgerichte Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau.

 3.000,00

19 oktober 2021 Webinar Wmcz2018 en de medezeggenschapsregeling

NCZ webinar door Marika Biacsics over achtergrondinformatie en wijzigingen in de Wmcz2018 en de do's en dont's van de medezeggenschapsregeling.

26 oktober 2021 Webmeeting Structuur, indeling en verdeling cliënten medezeggenschap

Meeting over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere locaties en meerdere cliëntenraden.

29 november 2021 Webinar nut en noodzaak, toepassing en gebruik van de PGO

Webinar door Hans ter Brake van Quli en Marika Biacsics van NCZ over nut, noodzaak, toepassing en gebruik van een PGO, op 29 november 2021 om 10 uur

30 november 2021 WEBINAR Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

Een webinar over klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en wat het betekent voor cliënten, cliëntenraden, klachtenfunctionarissen en zorgbestuurders.

19 januari 2022 Workshop Cliëntenraad en contact met de achterban

Een NCZ workshop voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders over het contact met de achterban op 19 januari 2022 door Johan Bartels.

 150,00

19 januari 2022 Workshop Cliëntenraad en een crisis of calamiteit

Workshop over de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij een crisis of calamiteit in de zorginstelling,op 19 januari 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

2 februari 2022 ONLINE CURSUS Resultaatgericht vergaderen voor voorzitter cliëntenraad

NCZ online cursus van 3 lessen voor (onafhankelijke) (vice) voorzitters van (centrale) cliëntenraden om effectief en efficient de vergadering te leiden.

 250,00

16 februari 2022 Workshop Cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Workshop over de Wet zorg en dwang en de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij de Wzd, op 16 februari 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

16 februari 2022 Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen

Workshop over de Wkkgz en de rol, taak, functie van de cliëntenraad bij klachten en geschillen in de zorg, op 16 februari 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

7 maart 2022 ONLINE LEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een online leergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk…

 300,00

13 april 2022 Workshop in- en externe communicatie clientenraad

Workshop over de in- en externe communicatie van de clientenraad. Welke middelen voor welke doelgroep? Op 13 april 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

13 april 2022 Workshop Omgaan met lastige gesprekspartners

Workshop voor (centrale) cliëntenraden en hun gesprekspartners over het omgaan met lastige gesprekspartners, op 13 april 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

18 mei 2022 Workshop Samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het samenspel en de samenwerking tussen de (Centrale) Cliëntenraad en Raad van Toezicht, op 18 mei 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

18 mei 2022 Workshop Van inspraak naar invloed

Workshop over inspraak en hoe de cliëntenraad kan zorgen voor daadwerkelijke invloed n.a.v. de inspraak, 18 mei 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

16 juni 2022 Workshop Profileren cliëntenraad en werven nieuwe leden

Workshop over het profileren van (de visie van) de cliëntenraad en het werven van nieuwe clientenraadsleden, op 16 juni 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

16 juni 2022 Workshop Regel en wetgeving, rechten en plichten

Workshop voor (centrale) cliëntenraden over regel en wetgeving en rechten en plichten vanuit de Wmcz 2018, op 16 juni 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

Webinar Wmcz2018

NCZ webinar door Marika Biacsics over de belangrijkste wijzigingen in de Wmcz2018 die op 1 juli 2020 van kracht gaat.

Webinar Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

NCZ webinar door Sarah Balfoort over de achtergrond en betekenis van de Medezeggenschapsregeling conform de Wmcz2018.

WEBINAR cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

Webinar over de Personele Unie in het ziekenhuis en hoe dit nu loopt n.a.v. de verplichting voor het MSB om een cr op te richten, o.l.v. Marika Biacsics.

WEBINAR Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Een webinar over de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg, hun rechten en die van hun vertegenwoordigers en de rol van de cliëntenraad.

WEBINAR Patiëntenrechten en de rol van de cliëntenraad

NCZ webinar door Sarah Balfoort over patiëntenrechten en rol van de cliëntenraad

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

E-learning Profileren cliëntenraad en Werven nieuwe leden

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning klachten en geschillen

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning patiëntenrechten

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning opstellen jaarplan en werkplan

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in het doel en nut van een jaarplan en werkplan en handvatten krijgen om een jaarplan en werkplan op te kunnen stellen.

E-learning Oprichting Cliëntenraad

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in de verplichtingen rondom het oprichten van een cliëntenraad en handvatten krijgen met betrekking tot het werven van nieuwe cliëntenraadsleden.

E-learning contact met de achterban

Het doel van deze e-learning is inzicht krijgen in de achterban van cliëntenraden en het optimaliseren van de communicatie met interne en externe gesprekspartners.

Webinar Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

Webinar op maat over de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij de Wet Zorg en Dwang. Kennis opdoen en het stappenplan bij onvrijwillige zorg kennen.

Workshop Wmcz2018

Wat gaan de wijzigingen in de nieuwe Wmcz inhouden en hoe sluiten die aan bij de huidige ontwikkelingen?

 250,00

Workshop Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

Een workshop op aanvraag, op maat, op locatie, over de medezeggenschapsregeling die moet worden opgesteld conform de Wmcz2018

Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het effectief samenwerken tussen (centrale) cliëntenraad en Raad van Toezicht. Wie heeft welke rol? Welke onderwerpen zijn van belang? etc.

Workshop Lezen begroting

Een workshop van Hans van Dinteren, over het lezen van de begroting door (centrale) clientenraden en/of diens stakeholders.

NCZ