NCZ Academie

NCZ Academie

Inhoudsopgave

Webinars

E-Learnings

Workshops

Leergangen

Cursussen

Beroepsopleiding ASC

NCZ Studiegids

Onze externe activiteiten worden coronaproof georganiseerd. Wij houden de berichtgeving en de maatregelen van het RIVM en het Ministerie van VWS nauwlettend in de gaten en waar nodig passen wij ons aanbod aan.

Voor trainingen op maat kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij komen graag, tenzij de geldende hygiëneregels worden nageleefd.

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor e-learnings of webinars.

De NCZ Academie biedt een ruim aanbod aan diensten en producten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van cliëntenraden en hun directe belanghebbenden.

NCZ is specialist in het opleiden van cliëntenraden in de zorg en hun directe belanghebbenden en biedt een uitgebreid curriculum van trainingen die bij specifieke opleidingsbehoeften aansluiten. Cliëntenraden en belanghebbenden die zich willen ontwikkelen of specialiseren zijn bij ons aan het juiste adres.

Voor cliëntenraden, centrale cliëntenraden, bestuurders, managers, ambtelijk secretarissen, cliëntenraad coaches etc. Voor beginners, gevorderden, specialisten en alles daartussenin.

Maak hieronder een keuze uit de trainingen zoekt of neem contact met ons op voor een opleidingsadvies op maat.

Bekijk hier onze actuele trainingen

19 januari 2022 Webinar Cliëntenraad en contact met de achterban

Een NCZ webinar voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders over het contact met de achterban op 19 januari 2022 door Johan Bartels.

 150,00

26 januari 2022 WEBINAR Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

Een webinar over klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en wat het betekent voor cliënten, cliëntenraden, klachtenfunctionarissen en zorgbestuurders.

2 februari 2022 ONLINE CURSUS Resultaatgericht vergaderen voor voorzitter cliëntenraad

NCZ online cursus van 3 lessen voor (onafhankelijke) (vice) voorzitters van (centrale) cliëntenraden om effectief en efficient de vergadering te leiden.

 250,00

15 februari 2022 WEBMEETING Cliëntenraad in de eerstelijns gezondheidszorg

Webmeeting voor cliëntenraden in de Eerstelijns gezondheidszorg over middelen, manieren, nut en toepassing van cliënten medezeggenschap door Marika Biacsics

16 februari 2022 Workshop Cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Workshop over de Wet zorg en dwang en de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij de Wzd, op 16 februari 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

16 februari 2022 Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen

Workshop over de Wkkgz en de rol, taak, functie van de cliëntenraad bij klachten en geschillen in de zorg, op 16 februari 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

17 februari 2022 WEBINAR Wmcz2018 en de medezeggenschapsregeling

NCZ webinar door Marika Biacsics over achtergrondinformatie en wijzigingen in de Wmcz2018 en de do's en dont's van de medezeggenschapsregeling.

22 februari 2022 WEBINAR Profileren cliëntenraad en Werven nieuwe leden

Webinar door Marika Biacsics over het profileren (centrale) cliëntenraad en het werven van leden. Bedoeld voor (centrale) clientenraden en stakeholders.

24 februari 2022 Webinar Structuur, indeling en verdeling cliënten medezeggenschap

Webinar over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere locaties en meerdere cliëntenraden.

7 maart 2022 ONLINE LEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een online leergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk…

 300,00

15 maart 2022 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De NCZ beroepsgerichte Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau.

 3.050,00

16 maart 2022 Workshop Cliëntenraad en het Jaarplan en Werkplan

NCZ workshop voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders over het opstellen en gebruiken van een jaarplan en een werkplan, 16 maart 22 door Johan Bartels

 150,00

16 maart 2022 Workshop Voorzitter cliëntenraad, hoe doe je dat?

Workshop over de rol, taak en functie van de voorzitter van de (centrale) cliëntenraad ,op 16 maart 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

13 april 2022 Workshop in- en externe communicatie clientenraad

Workshop over de in- en externe communicatie van de clientenraad. Welke middelen voor welke doelgroep? Op 13 april 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

13 april 2022 Workshop Omgaan met lastige gesprekspartners

Workshop voor (centrale) cliëntenraden en hun gesprekspartners over het omgaan met lastige gesprekspartners, op 13 april 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

18 mei 2022 Workshop Samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het samenspel en de samenwerking tussen de (Centrale) Cliëntenraad en Raad van Toezicht, op 18 mei 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

18 mei 2022 Workshop Van inspraak naar invloed

Workshop over inspraak en hoe de cliëntenraad kan zorgen voor daadwerkelijke invloed n.a.v. de inspraak, 18 mei 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

16 juni 2022 Workshop Profileren cliëntenraad en werven nieuwe leden

Workshop over het profileren van (de visie van) de cliëntenraad en het werven van nieuwe clientenraadsleden, op 16 juni 2022 door Johan Bartels in Almere.

 150,00

16 juni 2022 Workshop Regel en wetgeving, rechten en plichten

Workshop voor (centrale) cliëntenraden over regel en wetgeving en rechten en plichten vanuit de Wmcz 2018, op 16 juni 2022 door Gabrielle Bos in Almere.

 150,00

WEBINAR Wmcz2018

NCZ webinar door Marika Biacsics over de belangrijkste wijzigingen in de Wmcz2018 die op 1 juli 2020 van kracht is gegaan.

WEBINAR Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

NCZ webinar door Sarah Balfoort over de achtergrond en betekenis van de Medezeggenschapsregeling conform de Wmcz2018.

WEBINAR Structuur, indeling en verdeling cliënten medezeggenschap

Webinar over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere locaties en meerdere cliëntenraden.

WEBINAR cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

Webinar over de Personele Unie in het ziekenhuis en hoe dit nu loopt n.a.v. de verplichting voor het MSB om een cr op te richten, o.l.v. Marika Biacsics.

WEBINAR Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Een webinar over de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg, hun rechten en die van hun vertegenwoordigers en de rol van de cliëntenraad.

WEBINAR Patiëntenrechten en de rol van de cliëntenraad

NCZ webinar door Sarah Balfoort over patiëntenrechten en rol van de cliëntenraad

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

E-learning Profileren cliëntenraad en Werven nieuwe leden

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning klachten en geschillen

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning patiëntenrechten

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning opstellen jaarplan en werkplan

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in het doel en nut van een jaarplan en werkplan en handvatten krijgen om een jaarplan en werkplan op te kunnen stellen.

E-learning Oprichting Cliëntenraad

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in de verplichtingen rondom het oprichten van een cliëntenraad en handvatten krijgen met betrekking tot het werven van nieuwe cliëntenraadsleden.

E-learning contact met de achterban

Het doel van deze e-learning is inzicht krijgen in de achterban van cliëntenraden en het optimaliseren van de communicatie met interne en externe gesprekspartners.

Webinar Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

Webinar op maat over de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij de Wet Zorg en Dwang. Kennis opdoen en het stappenplan bij onvrijwillige zorg kennen.

Workshop Wmcz2018

Wat gaan de wijzigingen in de nieuwe Wmcz inhouden en hoe sluiten die aan bij de huidige ontwikkelingen?

 250,00

Workshop Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

Een workshop op aanvraag, op maat, op locatie, over de medezeggenschapsregeling die moet worden opgesteld conform de Wmcz2018

Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het effectief samenwerken tussen (centrale) cliëntenraad en Raad van Toezicht. Wie heeft welke rol? Welke onderwerpen zijn van belang? etc.

Workshop Lezen begroting

Een workshop van Hans van Dinteren, over het lezen van de begroting door (centrale) clientenraden en/of diens stakeholders.

NCZ