Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz

Stichting Zorggeschil heeft een Geschilleninstantie opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De Geschilleninstantie Zorggeschil is op 6 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Stichting Zorggeschil is opgericht door de partijen Branche Organisatie Thuiszorg (BTN), Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.
Zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners, zijn op grond van de Wkkgz verplicht zich met ingang van 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door de Minister van VWS erkende Geschilleninstantie.
Zorgorganisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, kunnen zich vanaf heden aanmelden voor aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Organisaties van zorgaanbieders in zorg en welzijn kunnen zich ten behoeve van de bij hun aangesloten zorgaanbieders aanmelden.
De administratieve verwerking van de aansluitingen wordt door Quasir uitgevoerd. Quasir is sinds 1987 het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg.

Stichting Zorggeschil is voorbereid en kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.

Voor meer informatie: www.zorggeschil.nl

Minister erkent Geschilleninstantie Zorggeschil voor Wkkgz

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *