Lid worden

Iedere (centrale) cliëntenraad is welkom bij NCZ!
Hoe meer leden wij hebben, hoe beter het kennis- en leernetwerk functioneert. En hoe krachtiger de cliënten medezeggenschap in de zorg wordt, hoe meer en beter wij onze stem richting overheid, inspectie en zorgverzekeraars kunnen laten gelden. Ons netwerk is groeiende en wij kunnen ons al verheugen in een groot aantal aangesloten (centrale) cliëntenraden van eerstelijnszorgorganisaties, ziekenhuizen, privéklinieken, expertisecentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken.

Natuurlijk zijn wij graag bereid om langs te komen om te vragen wat wij voor uw cliëntenraad kunnen betekenen en om uit te leggen wie en wat NCZ is. Interesse? Bel of mail ons gerust!

Folder met informatie over het lidmaatschap bij NCZ

Uitgebreide informatie over het lidmaatschap van NCZ

Vanwege de registratie bij het CRKBO zijn onze lidmaatschappen en onze workshops, cursussen, trainingen en opleidingen vrijgesteld van BTW.
Voor overige zaken zoals (juridisch) advies, ondersteuning, begeleiding of bemiddeling zal BTW berekend worden.

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks onze tarieven. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lid worden van NCZ? Bekijk onze lidmaatschapspakketten hieronder: