De Personele Unie in het ziekenhuis

Medisch Specialistische Bedrijven zijn niet uitgezonderd van de verplichting om een cliëntenraad op te richten wanneer zij 10 of meer zorgverleners hebben. In het ziekenhuis kan dan gekozen worden voor de Personele Unie, in plaats van voor twee clientenraden. Wat een Personele Unie is wordt in dit filmpje beknopt uitgelegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met NCZ!