Wat ga je doen?

De clientenraad van Isala zoekt kandidaten voor de functie van algemeen lid van de Cliëntenraad.

Isala stelt de patiënt centraal; het ziekenhuis is er voor de patiënt. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten van Isala en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een luisterend oor voor familie, begeleiders en bezoekers. Vanuit deze positie denkt en praat de Cliëntenraad mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken. 

Waar ga je werken?

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen met brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. De raad vergadert twaalf keer per jaar. Ongeveer zeven keer per jaar is er overleg met een afvaardiging van de Raad van Bestuur en MSB-I. Naast de maandelijkse vergaderingen onderhoudt de Cliëntenraad contacten met afdelingen, neemt deel aan projectgroepen en verstrekt adviezen. Daarnaast vervullen onze leden andere taken die te maken hebben met de verschillende aandachtsgebieden van de Cliëntenraad. 

Wie ben je en wat breng je mee? 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg en de positie van de patiënt daarin en die samen met het huidige team daarmee aan de slag willen, worden uitgenodigd te solliciteren.  Alle patiënten van Isala, de achterban van de Cliëntenraad, zijn divers wat betreft persoonlijke als culture achtergrond. Wij streven naar een samenstelling van de raad waarin deze diversiteit vertegenwoordigd is.

Van de leden van de Cliëntenraad verwachten zij:

 • interesse hebben en op de hoogte zijn van algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
 • affiniteit hebben met de patiëntenzorg in Isala;
 • een idee hebben van het functioneren van een ziekenhuisorganisatie;
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Isala te behartigen;
 • bereid zijn om gemiddeld een dagdeel per week te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van Isala. 

Qua vaardigheden wordt verwacht:

 • zich kunnen inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van individuele belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening weten te vormen vanuit het cliëntenperspectief;
 • beschikken over goede mondelinge, schriftelijke en digitale vaardigheden;
 • in teamverband kunnen functioneren. 

Wat bieden zij?

Je verricht alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Het zal gaan om gemiddeld vier uur per week. Er is een vergoedingsregeling voor onkosten. Daarnaast is er budget voor deskundigheidsbevordering. De zittingsduur is vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. Voor aanstelling binnen de Cliëntenraad zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden. 

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 december via dit formulier

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dick de Koning, voorzitter van de cliëntenraad, via telefoonnummer 06 53 35 26 79.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 december 2022.

Solliciteren kan uitsluitend via de sollicitatiebutton.

Deze vacature geldt niet voor Isala medewerkers. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *