Goede Medezeggenschap wordt bepaald door communicatie

Goede Medezeggenschap wordt bepaald door communicatie

Onderdeel van deze Whitepaper is een casus van twee voormalige voorzitters van lokale cliëntenraden. Hun verhaal is niet op feitenonderzoek gebaseerd en letterlijk weer gegeven, waarbij namen en herkomst zijn geanonimiseerd. NCZ realiseert zich dat er aan een verhaal als deze twee kanten zijn en dat het verhaal slechts één kant weergeeft.  NCZ heeft geen mening over de inhoud van het verhaal maar wil cliëntenraden hiermee wijzen op het belang van goede communicatie bij medezeggenschap.

Mevrouw H. is een gewezen basisschooldirecteur en nog altijd actief als lerares/interne begeleider in het openbare basisonderwijs. Daarnaast was zij tot voor kort voorzitter van een lokale cliëntenraad van een grote aanbieder op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De heer L. is bestuurder bij verschillende organisaties, lid in de Orde van Oranje Nassau, auteur van een tweetal boeken over klachten en over neuro-logica. Tot voor kort was hij voorzitter van een lokale cliëntenraad van dezelfde organisatie als hierboven genoemd.

 

Een fragment:
“Het is een voor partijen confronterend en frustrerend gesprek. De diepere inhoud van een aantal zaken wordt niet boven tafel gehaald en opgelost. Er lijkt geen opening om nader tot elkaar te komen alhoewel de delegatie van cliëntenraden nog wel mogelijkheden ziet voor samenwerking geeft de regiomanager aan hier geen vertrouwen meer in te hebben.”

 

Download hier de Whitepaper Goede medezeggenschap wordt bepaald door communicatie 

NCZ