Apeldoorn/Zutphen

ca. 4 dagdelen per maand

tot 1 juni 2024

Betrokken, gericht op samenwerking en doortastend. Drie kwaliteiten die wij graag zien bij onze nieuwe cliëntenraadsleden van Gelre ziekenhuizen.

Gelre Ziekenhuizen zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad

Lid Cliëntenraad

Door afloop van termijnen van enkele leden ontstaat er in 2024 ruimte voor nieuwe leden in onze cliëntenraad. Wij zijn m.i.v. juni 2024 op zoek naar 3 nieuwe leden. Betrokken, gericht op samenwerking en doortastend. Drie kwaliteiten die wij graag zien bij onze nieuwe cliëntenraadsleden van Gelre ziekenhuizen.

Afdeling

De cliëntenraad is ingesteld op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De cliëntenraad denkt mee en adviseert de Raad van Bestuur over het beleid van het ziekenhuis. Zo is de cliëntenraad actief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe meerjarenstrategie, waarin patiëntparticipatie een grote rol speelt. 

Daarnaast heeft de cliëntenraad voor zichzelf speerpunten benoemd om zich actief mee bezig te houden voor de eerste helft van 2024:

 • Toegankelijkheid van de zorg voor cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, waaronder de gevolgen van verdere digitalisering.
 • Ketenzorg: De samenwerking met andere zorgorganisaties t.b.v. een goede doorstroom van patiënten.
 • Ten slotte zijn locatie-profilering, financiën en bedrijfsvoering momenteel actuele thema’s.

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden en vormt een brede vertegenwoordiging van de patiëntenpopulatie uit de regio’s Apeldoorn en Zutphen.
De cliëntenraad vergadert elke eerste dinsdagmiddag van de maand, afwisselend in Zutphen en Apeldoorn. Daarnaast zijn er overlegmomenten in werkgroepen en met functionarissen van Gelre ziekenhuizen en jaarlijks organiseren we als cliëntenraad een studiedag.

Werkzaamheden

Wat u doet als lid van de cliëntenraad:

 • Meedenken en adviseren vanuit patiënt perspectief;
 • Halfjaarlijkse gesprekken met bedrijfskundig en medisch managers;
 • Deelnemen aan werkgroepen van de raad zelf of van het ziekenhuis.

Dit ben jij

Gelre ziekenhuizen maakt ingrijpende ontwikkelingen door. Leden van de cliëntenraad moeten vanuit het patiënten-perspectief de noodzaak van veranderingen kunnen zien en tegelijk de vele voorstellen vanuit hetzelfde perspectief op waarde kunnen schatten. Wij zijn in dit proces kritisch en streven naar ons beste zelf.

 • U heeft bestuurlijk inzicht in, belangstelling voor en/of ervaring met de ziekenhuiszorg en een constructieve instelling en actieve houding;
 • U bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de (ziekenhuis)zorg in het algemeen en bij voorkeur rondom Gelre ziekenhuizen in het bijzonder;
 • U kunt goed in teamverband werken;
 • U bent maatschappelijk betrokken en kunt vanuit uw ervaring meehelpen om de kwaliteit van de dienstverlening van Gelre ziekenhuizen aan haar cliënten/patiënten te toetsen, te behouden en te verbeteren;
 • U woont in het zorggebied (Apeldoorn-Zutphen) van Gelre ziekenhuizen;
 • Ervaring met of kennis van genoemde speerpunten is een pre. Financiële kennis en/of bedrijfskundig inzicht is geen vereiste maar zeker welkom. We verwelkomen graag een jurist in onze raad;
 • U beschikt over voldoende tijd en beschikbaarheid voor de werkzaamheden (gemiddelde tijdsbelasting 4 dagdelen per maand).

Dit bieden wij

 • De benoeming is in principe voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging;
 • Voor de leden van de cliëntenraad geldt een vrijwilligersvergoeding;
 • Medewerkers van Gelre ziekenhuizen of zij die dat tot voor kort waren zijn niet benoembaar.

Interesse in deze vacature?

Bent u geïnteresseerd? Reageer dan per ommegaande met een beknopte motivatie en cv. De gesprekken worden gepland zodra zich geschikte kandidaten hebben gemeld.

Misschien ook interessant

Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad Zorgpartners

Vacature lid cliëntenraad Rijnstate Ziekenhuis

Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *