Een goed functionerende cliëntenraad in de Zorg

Een goed functionerende cliëntenraad wordt bepaald door samenwerking met het management

Als dé netwerkorganisatie voor cliëntenraden in de zorg delen wij onze kennis in de ruimste zin van het woord. Maar ook het halen en brengen en vervolgens delen van ervaringen uit de praktijk is bij ons heilig. Tijdens onze cursussen en workshops moedigen wij uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers dan ook aan. Dit resulteert niet zelden in interessante discussies waarbij ogen worden geopend en situaties worden herkend. Naast de theoretische kennis worden knelpunten uit de praktijk besproken waarbij de deelnemers hun sparringpartners vinden in hun mede-cursisten.

Verhalen uit de praktijk geven vaak inzicht in de eigen problematiek. Daarom laten wij graag cliëntenraadsleden met een verhelderende blik aan het woord. In dit geval is dit Binjamin Heyl, al jaren lid van de cliëntenraad van een verzorgingshuis.
Als ervaringsdeskundige heeft Binjamin zijn visie op samenwerking met de verschillende partijen, met elk hun eigen belangen en positie, verwoord. NCZ heeft zijn visie voor u opgemaakt in een whitepaper.
Zijn verhaal is boeiend, soms wat ironisch, maar absoluut een aanrader om te lezen. Door de herkenbaarheid en de verheldering van zijn betoog met casus is deze whitepaper nuttig voor iedereen die betrokken is bij besluitvormingsprocessen in de zorg.

Een fragment:
“De redenering was dat de cliëntenraad noch ondergeschikt, noch bovengeschikt is aan het management en andersom geldt hetzelfde. Beiden kunnen elkaar dus nooit ter verantwoording roepen, het zijn twee los van elkaar staande organen die organisatorisch gesproken niets met elkaar van doen hebben. Het argument dat wij als cliëntenraad door dienen te bijten en indien nodig een conflict met management niet uit de weg behoren te gaan, werd door meerderheid afgewezen omdat je met stroop meer bereikt dan met azijn. Vanwege de lieve vrede boog de minderheid voor de meerderheid, wetende dat wanneer het puntje bij paaltje zou komen de cliëntenraad altijd zou buigen voor het management en deze wist dat ook donders goed. De vrede binnen de cliëntenraad was veiliggesteld en ook de vreedzame relatie tussen cliëntenraad en management had geen schade geleden.”

Download de Whitepaper Een goed functionerende cliëntenraad wordt bepaald door samenwerking met het management

NCZ