Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.

Onlangs is het advies van de NFU en NVZ geweest om te stoppen met patiënten keurmerken. Een gemiste kans aldus Stichting Kind en Ziekenhuis en zij komen dan ook met een uitgebreide reactie.

De patiënt centraal, samen beslissen, eigen regie, zelfmanagement, de juiste zorg op de juiste plek, participatie, kinderparticipatie, gelijkwaardige partners, uitkomst gestuurde zorg, kwaliteit van leven… zomaar een rij termen in de zorg met als gemene deler dat zorggebruikers als uitgangspunt worden genomen en als gelijkwaardige personen in het zorgproces worden gezien.
Al ruim veertig jaar werkt Stichting Kind en Ziekenhuis eraan dat kinderen en hun gezinnen zich gehoord en gelijkwaardig voelen in de medische zorg in het ziekenhuis, maar ook thuis en elders.

Kinderen worden beter gezien, praten en beslissen steeds meer mee, ouders doen vaker mee en zijn aanwezig. Zorgprofessionals, zorgorganisaties, beroepsgroepen en de overheid vinden het belangrijk en betrekken steeds vaker (vertegenwoordigers van) zorggebruikers, oftewel de klant, al vanaf het begin.
Echter steeds meer zorgorganisaties en zorgprofessionals geven aan dat ze het nu zelf kunnen en ze hebben hun eigen patiënttevredenheidsonderzoek en registratie. Keurmerken en kwaliteitsstempels van patiëntenorganisaties vinden ze lastig. Ze zien de meerwaarde niet meer. Dit baart Kind & Ziekenhuis zorgen.

Je gaat bij voorkeur daarheen waar de expertise is en bent afhankelijk van de zorgprofessionals die je moeten helpen om je gezondheid of de gezondheid van je kind te verbeteren. Hoe kritisch durf je dan te zijn als patiënt of ouders van een patiënt?
Zelfs mondige ouders en tieners hebben soms moeite om zelf problemen aan te kaarten. Met een onafhankelijke patiëntenorganisatie als Kind & Ziekenhuis deel je wél je ‘echte’ ervaringen, zonder jezelf te censureren uit angst. Het gaat om het verzamelen van collectieve ervaringen in plaats van ervaringen van één kind en gezin en gebruiken ze om de zorg nóg beter aan te laten sluiten op voelbare kind- en gezinsgerichte zorg in de praktijk die echt uitgaat van wensen en behoeften van kind en gezin.

Mede dankzij de Smileys van Stichting Kind en Ziekenhuis staat de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland op een hoog niveau. De Smiley blijft een belangrijk instrument om de kwaliteit van de kind- & gezinsgerichtheid van de kindzorg te meten en te laten groeien, vanuit de beleving van kinderen en ouders.

Zeer betreurenswaardig vindt Stichting Kind en Ziekenhuis dan ook het advies van de NVZ over het verminderen van keurmerken met 50% waarin het lijkt alsof de vier specifiek genoemde patiëntkeurmerken de belangrijkste zijn om mee te stoppen. Het advies betreft: ‘Denk goed na als ziekenhuis over verminderen van keurmerken met de suggestie 50% te verminderen’, maar de keuze of en hoe je dit doet is aan elk ziekenhuis zelf.
De Smiley is een kwaliteitsinstrument om kind- en gezinsgerichte zorg te stimuleren, geen doel op zich. Met de Smiley leg je als zorgorganisatie vast waar je staat op het gebied van kind- en gezinsgerichte zorg.
Van alle keurmerken en kwaliteitsinstrumenten in de zorg is de Smiley de enige die inzoomt op de kwaliteit van generieke kindzorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. In tegenstelling tot een JCI of een Niaz die dit onvoldoende meenemen.

Stichting Kind en Ziekenhuis roept eenieder die hierbij betrokken is op om een goede afweging te maken alvorens keurmerken, registraties en kwaliteitsinstrumenten af te schaffen en laten graag hun meerwaarde zien in een persoonlijk gesprek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *