Magazine

NCZ Magazine

NCZ Magazine met interactieve story-telling, actuele thema’s en achtergronden.

In ieder geval één keer per jaar komt het NCZ magazine uit met interactieve storytelling, interviews, relevante onderwerpen en actuele ontwikkelingen. Het magazine wordt aan 2000 unieke adressen gestuurd. Dit zijn adressen van cliëntenraden, cliëntenraad ondersteuners en samenwerkingspartners van ziekenhuizen, revalidatiecentra, expertiseklinieken, huisartsenmaatschappen, verpleeg, verzorging en thuiszorgorganisaties en GGZ instellingen. Maar het zijn ook Ministeries en andere Overheids gerelateerde organisaties zoals NZa, Inspectie voor de Volksgezondheid en Zorginstituut Nederland en andere medestrevers van goede cliënten medezeggenschap in de zorg.

Hieronder treft u een overzicht van onze magazines:

Vanwege de (financiële) onzekere periode waarin wij verkeren door de coronacrisis, hebben wij besloten in 2020 geen magazine uit te brengen. Wel hebben wij verschillende digitale zaken uitgebracht, zoals filmpjes en infographics.  In 2021 kunt u weer een Magazine tegemoet zien!

NCZ magazine
NCZ