Magazine

NCZ Magazine

NCZ Magazine met interactieve story-telling, actuele thema’s en achtergronden.

In ieder geval één keer per jaar komt het NCZ magazine uit met interactieve storytelling, interviews, relevante onderwerpen en actuele ontwikkelingen. Het magazine wordt aan  2000 unieke adressen van cliëntenraden en stakeholders gestuurd. Dit zijn cliëntenraden, cliëntenraad ondersteuners en samenwerkingspartners van ziekenhuizen, revalidatiecentra, expertiseklinieken, huisartsenmaatschappen, verpleeg, verzorging en thuiszorgorganisaties en GGZ instellingen. Maar het zijn ook Ministeries en andere Overheids gerelateerde organisaties zoals NZa, Inspectie voor de Volksgezondheid en Zorginstituut Nederland en andere medestrevers van goede cliënten medezeggenschap in de zorg.

Hieronder treft u een overzicht van onze magazines:

NCZ magazine
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!