Familie en naasten zijn voor bewoners een grote steun. Zij spelen een steeds grotere rol in de zorg en ondersteuning. Hierom wordt de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers steeds belangrijker, zowel thuis als in het verpleeghuis. Goede communicatie tussen zorgprofessionals en familie is het sleutelwoord voor een goed samenspel en om de zorg zo goed mogelijk in te richten. De publicatie Communiceren met familie is een inspiratiedocument met voorbeelden en tools, die zorgprofessionals helpen beter te communiceren met familie.

4 fasen
De publicatie Communiceren met familie is geschreven voor stafmedewerkers – zoals projectleiders, teamleiders, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers – van zorgorganisaties. Zij kunnen inspiratie opdoen over en aan de slag met het thema communiceren met familie in alle fasen van de verpleeghuiszorg waarin de bewoner zich begeeft. In de publicatie onderscheiden we vier fasen die goede voorbeelden en tools bevatten die zijn opgehaald door middel van interviews bij zorgorganisaties die mee hebben gedaan aan het project ‘Ruimte voor verpleeghuizen’. De vier fasen zijn:
Fase 1 Thuis wonen
Fase 2 Verhuizen
Fase 3 Wonen in het verpleeghuis
Fase 4 Laatste levensfase

Communicatie is de smeerolie
Communicatie is de smeerolie in het samenspel tussen zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten. Door een open en heldere communicatie weten mantelzorgers waar ze aan toe zijn, wat ze van de organisatie kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Zo ontstaat een samenwerkingsrelatie die het werkplezier van professionals vergroot en bij mantelzorgers tot meer tevredenheid kan leiden. Doel is dat de bewoner hierdoor de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.

NCZ organiseert een leergang “Contact met de achterban” met als doel om u als voorzitter inzicht te geven in uw rol, taak en functie en om u handvatten te geven bij het uitvoeren hiervan als (onafhankelijk) voorzitter.
Het doel van de workshop is een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken. Klik hier voor meer  informatie over deze workshop.

Ook is er omtrent dit thema een landingspagina waarop verschillende methodieken worden gepubliceerd en ook verschillende online hulp methoden worden omschreven. Klik hier voor meer informatie over deze pagina.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *