Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt de (centrale) cliëntenraad de mogelijkheden om écht invloed uit te oefenen op de kwaliteit van leven en zorgen in het verpleeghuis. Het kwaliteitskader Verpleegzorg is in 2017 ingevoerd. Voor cliëntenraden die met verpleeghuiszorg  te maken hebben, staan er een aantal interessante dingen in. Er wordt bijvoorbeeld een omschrijving gegeven van wat persoonsgerichte zorg is en er wordt ingegaan op verbetering van de kwaliteit van wonen.

In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.

Twentse Cliëntenraden bundelen krachten voor vergoeding sleutelkluis

Kwaliteitsplan

Het Kwaliteitsplan heeft een prominente plek in het Kwaliteitskader. Iedere (verpleeghuis) zorgorganisatie moet een kwaliteitsplan opstellen in samenspraak met onder andere de cliëntenraad.

Het kwaliteitsplan bevat een omschrijving van en het beleid van de zorgorganisatie op het gebeid van de kwaliteit van zorg en van de maatregelen ter verbetering daarvan. De (centrale) cliëntenraad heeft instemmingsrecht op het definitieve Kwaliteitsplan.

Kansen voor cliëntenraden

Kwaliteit van zorg is prioriteit nummer één voor cliëntenraden.

Het Kwaliteitskader biedt cliëntenraden kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van het kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.

Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.

Denk ook aan de instemming op het kwaliteitsplan. Dit is voor de (centrale) cliëntenraad een grote kans om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief!

Download hier het Kwaliteitskader

Bijeenkomsten

NCZ organiseert laagdrempelige bijeenkomsten over het kwaliteitskader en het kwaliteitsplan. De documenten worden behandeld vanuit het perspectief van de cliënt/cliëntenraad. De kernvraag is daarbij steeds: wat betekent dit voor cliënten en wat kan de cliëntenraad ermee? Gekeken wordt waar kansen liggen voor cliëntenraden om actief om te gaan met het kwaliteitskader en om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg.

Er zijn geen resultaten gevonden die voldoen aan uw zoekcriteria. Wanneer u een bepaalde training of examen niet kunt vinden, neemt u dan contact met ons op.
NCZ