In zowel het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk als het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is al jaren een Cliëntenraad actief. De fusie van beide ziekenhuizen tot één organisatie, Santiz, was aanleiding de diverse mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

In april 2018 is de samenwerking formeel bekrachtigd door Chrit van Ewijk, voorzitter van de raad van bestuur, en daarmee was de Cliëntenraad Santiz een feit.

Toekomstbestendig
“Door intensief samen te werken, kunnen we goede en bereikbare ziekenhuiszorg voor de toekomst waarborgen”, aldus voorzitter Klaas Horneman. “Wij hebben daarom ook positief geadviseerd over de fusie. Waarbij we natuurlijk oog houden voor de eigenheid van iedere locatie. Verschillen zijn er altijd en die moet je respecteren. En tegelijkertijd leren van elkaars goede dingen.”

Het oog van de cliënt
De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten in de ruimste zin van het woord, vanuit het oog van de cliënt. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Dat kan in principe over alles zijn, veel zaken in het ziekenhuis raken de cliënt. Zo was de Cliëntenraad bijvoorbeeld ook betrokken bij de werving van de nieuwe bestuurder van Santiz, Bijar Altalabani.

Positief kritisch
Voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen is een Cliëntenraad wettelijk voorgeschreven. “Voor het ziekenhuis verstaan wij onder het begrip cliënten meer dan alleen de patiënten. Het gaat ook om bezoekers, begeleiders van patiënten, kortom iedereen om de patiënt heen. Voor al deze mensen behartigen wij als Cliëntenraad de belangen. Dat doen wij op een positief kritische manier, waarbij we oog hebben voor alle partijen”, licht de voorzitter toe.

Cliëntenraad Santiz bestaat uit twaalf personen. De leden zijn afkomstig uit het verzorgingsgebied van Santiz. Vlnr staand: Ingrid te Lintum, Geert Stronks, Ben Spaai, José Richter, André Bergmans, Pieter van der Laan en Antoine van Vijfeyken. Vlnr zittend: José te Walvaart, Klaas Horneman en Ineke Weerkamp. Erik Huitink en Ruud Hudepohl waren niet aanwezig.

Cliëntenraad Santiz

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *