Congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen!’
| |

Congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen!’

  In samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) kunt u op maandag 10 oktober 2016 tijdens het congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen’ kennis opdoen en delen. Doel van het congres is de versterking van de rol en positie van de cliëntenraad, zodat de stem…

|

Onderzoeksrapport iBMG Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraar

In navolging op ons bericht van 16 juni Belangrijk nieuws over herziening Wmcz treft hier het onderzoeksrapport Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG) dat Minister Schippers op 16 juni heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek betreft de juridische gevolgen op de Wmcz van de eerder…

Belangrijk nieuws over herziening Wmcz
|

Belangrijk nieuws over herziening Wmcz

Adviezen van Minister Schippers naar aanleiding van motie Bouwmeester/Dik Faber (zeggenschap cliënten en verzekerden) Inleiding In de motie Bouwmeester/Dik-Faber wordt de regering verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. In…

Cliëntenraden: het stiefkind binnen de medezeggenschap?
|

Cliëntenraden: het stiefkind binnen de medezeggenschap?

Het klinkt zo mooi: ‘de cliënt centraal’. Maar gebeurt dat ook echt? En hoe gebeurt dat? Bij het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) zien wij dat de slogan ‘wie betaalt bepaalt’ in veel gevallen in de zorg niet opgaat. In de kaderwet WMCZ wordt het belang van de cliënt en van…

Daelzicht – de rol van de medezeggenschap
|

Daelzicht – de rol van de medezeggenschap

Daelzicht – de rol van de medezeggenschap Bron: Dagblad De Limburger Door: Jos Bouten Donderdag 12 mei 2016 ‘Cliëntenraad Heel moet weg’ DAELZICHT Ouders eisen nieuwe verkiezingen HEEL – De ‘verontruste ouders’ van de Limburgse zorginstelling Daelzicht willen af van de centrale cliëntenraad. In een brief aan directie en toezichthouder vragen de ouders om…

Jaarverslag 2015 cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant
|

Jaarverslag 2015 cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant

Een bewogen jaar ligt achter ons. Een jaar waarin als gevolg van de juridische fusie Centrale Huisartsenposten Zuidoost-Brabant (CHP ZoB) en de Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch-Oss-VeghelUden-Zaltbommel (HOV) tot de coöperatieve vereniging Huisartsenposten Oost-Brabant, de tot dan twee afzonderlijke Cliëntenraden, opgingen in de Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant. De fusie vond plaats per 1 mei…

De actieve patiënt als utopie
|

De actieve patiënt als utopie

Inauguratie van prof. dr. Jany Rademakers: De actieve patiënt als utopie  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie aan de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University, vrijdag 13 mei 2016. Download hier de inauguratierede “de actieve patient als utopie” van prof. dr….

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur
| |

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

Op donderdagavond 7 april gingen directie Langdurige Zorg en directie Markt en Consument in het kader van het plan Waardigheid & Trots in gesprek met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van verpleeghuisinstellingen die als voorbeeld kunnen dienen voor wat betreft de inrichting van de medezeggenschap, waar een cliëntenraad een sterke gesprekspartner is en een manier heeft ontwikkeld om de stem van de cliënt goed naar voren te brengen bij het bestuur.

Thesis “De Cliëntenraad de spil in het geheel”
|

Thesis “De Cliëntenraad de spil in het geheel”

De cliëntenraad – de spil in het geheel – is de titel van de afstudeerthesis die Paul Bouten heeft geschreven in het kader van de studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is “Een theoretisch exploratief onderzoek naar de relatie tussen de organisatiestructuur van de cliëntenraad, kennis en vaardigheden van de cliëntenraadsleden en communicatie tussen bestuur en cliëntenraden gelïeerd aan deze zorgstellingen.”

| |

Beantwoording Kamervragen positie cliëntenraad fusie Zuwe Hofpoort – Antonius Ziekenhuis

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Ypma (PvdA) over de positie van de cliëntenraad bij de fusie van het Zuwe Hofpoort (Woerden) en Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein).

|

Beantwoording Kamervragen over een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Klein (Klein) over het bericht dat een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht aantoont dat het kabinetsbeleid aangaande zorg contrair is aan de voorkeur van de meerderheid van de Nederlandse bevolking.

|

Handreiking Hoe kom ik in beeld

Bron: Iederin.nl Ieder(in) ontwikkelt praktische handreikingen voor haar lokale leden en andere lokale belangenbehartigers. Handreikingen bestaan uit aandachtspunten en praktische tips waarmee lokale belangenbehartigers met specifieke thema’s aan de slag te gaan. Download hier de handreiking Hoe kom ik in beeld Klik hier voor meer handreikingen van Ieder(in)   de

op aandringen van medezeggenschap stappen Toezichthouders Vanboeijen op

De bestuurlijke crisis bij Zorggroep Vanboeijen heeft dit weekend een hoogtepunt bereikt. Op aandringen van de medezeggenschapsraad stapte vrijdag bijna de hele raad van toezicht op. Alleen voorzitter Janny Vlietstra wil haar functie niet neerleggen, een onacceptabel besluit volgens de medezeggenschapsraad. De centrale verwantenraad blijft Vlietstra juist steunen.

End of content

End of content