Wmcz2018 antwoorden n.a.v. vragen Kamerfracties en Nota van wijziging op wetsvoorstel Wmcz2018
|

Wmcz2018 antwoorden n.a.v. vragen Kamerfracties en Nota van wijziging op wetsvoorstel Wmcz2018

Minister Bruins (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake de nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018). Ook biedt hij de nota van wijziging aan. Lees hier de antwoorden van Minister Bruno Bruins op de vragen…

Op zoek naar ondersteuning? Maak gebruik van het NCZ netwerk!
|

Op zoek naar ondersteuning? Maak gebruik van het NCZ netwerk!

Is uw (centrale) cliëntenraad op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of een Cliëntenraad Ondersteuner? NCZ kan helpen. Maak gebruik van het NCZ| netwerk van (centrale) cliëntenraden, professionele, onafhankelijke cliëntenraad ondersteuners en netwerkpartners. Wij plaatsen uw oproep vrijblijvend op onze website (ca 100 unieke bezoekers per dag) in onze nieuwsbrief…

De behandeling van het wetsvoorstel Wmcz door commissie VWS Tweede Kamer
|

De behandeling van het wetsvoorstel Wmcz door commissie VWS Tweede Kamer

Op 21 februari jl. was de openbare behandeling van het wetsvoorstel Wmcz door  de commissie van VWS in de Tweede Kamer. De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig met het voorbereidende onderzoek van het wetsvoorstel. De commissie gaat ervan uit dat de vragen die gesteld zijn tijdens…

Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling
| |

Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

Aanbieding congres Patiëntenrecht in ontwikkeling 13 april Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond het patiëntenrecht? Welke nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving is er? Welke recente rechtspraak moet ik kennen als cliëntenraad-vertegenwoordiger? Deze vragen worden beantwoord op het Patiëntenrechtcongres op 13 april 2018 in Utrecht. Leden van cliëntenraden in de zorg…

Wmcz 2018 ingediend bij de Tweede Kamer
|

Wmcz 2018 ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 21-12-17 bij de Tweede Kamer ingediend en heeft Kamerstuknummer 34 858 gekregen. Lees hier het advies van de Raad van State op het eerdere voorstel, het laatste wetsvoorstel en de memorie van toelichting: Download hier het laatste wetsvoorstel Wmcz 2018…

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wmcz 2018!

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wmcz 2018!

Update: Wmcz 2018 is op 21-12-17 bij de Tweede Kamer ingediend en heeft Kamerstuknummer 34 858 gekregen. De ministerraad, heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, vrijdag 15 december ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Patiënten krijgen in het nieuwe wetsvoorstel meer te zeggen over het beleid…

Wie weet er nu beter wat belangrijk is, dan cliënten en familie?
| | | |

Wie weet er nu beter wat belangrijk is, dan cliënten en familie?

Wie weet er nu beter wat belangrijk is in de zorg, dan cliënten en hun familie zelf? Op het Congres voor cliëntenraden op 9 oktober in Bunnik lanceert NCZ in samenwerking met LinkingMinds & Pridea een uniek platform waarmee cliëntenraden hun rol pro-actiever en meer gericht op het verbeteren van…

Patiënt centraal vraagt om faire vergoeding cliëntenraden
|

Patiënt centraal vraagt om faire vergoeding cliëntenraden

Bron: Skipr Blog 13 april 2017   Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de kennis van patiënten om het zorgproces te verbeteren. Daar moet een faire voor tegenover staan. Sinds 2015 wordt in Nederland aandacht besteed aan value based healthcare, dat in 2010 geïntroduceerd werd door Michael Porter. Value based…

LEEM; boek over medezeggenschap in verpleeghuizen volgens een ervaringsdeskundige
|

LEEM; boek over medezeggenschap in verpleeghuizen volgens een ervaringsdeskundige

Het boek LEEM van Johan Ebberink is uitgegeven bij uitgeverij Versluijsen en gaat over ‘van zorg op papier naar zorg op de vloer’ en dan specifiek over medezeggenschap in verpleeghuizen volgens een ervaringsdeskundige. Rondom de verpleegzorg heerst veel onrust. Dit boek gaat over allerlei zaken, die betrekking hebben op het wonen,…

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Sensire en Yunio
|

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Sensire en Yunio

Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016 Structuur: Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen ‘ wijkzorg’ en ‘wonen met zorg’ hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft…

Jaarplan 2017 van de nieuwe clientenraad van Isala
| |

Jaarplan 2017 van de nieuwe clientenraad van Isala

De cliëntenraad van Isala presenteert haar jaarplan 2017. Eind 2016 besloten de Cliëntenraden van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis om per 1 januari 2017 één Cliëntenraad te vormen voor heel Isala. De Raad van Bestuur van Isala heeft met dat besluit ingestemd. Inmiddels is ook de samenwerkingsovereenkomst getekend. In dit…

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.
|

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg. NCZ heeft met name de opmerkingen van advocaat Van Malssen in het artikel Nieuw wmcz-voorstel ‘catastrofaal’ in de Zorgvisie van 17 februari jl. met stijgende verbazing gelezen. Van Malssen is met zijn kantoor Dirkzwager sinds jaar en dag een drijvende kracht…

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen
|

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (CU) over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen. Download hier de beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad…

Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ
|

Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ

Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ Er wordt een verbetering van de positie van cliënten beoogd met de aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet bevordert algemene medezeggenschap van cliënten, zodat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij besluitvorming. De wet regelt daartoe bevoegdheden die de cliëntenraden…

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer
|

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Het Algemene Overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer en is openbaar. Tijdens het overleg komen verschillende patiënten/cliënten wetten…

Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt ondersteuner

Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt ondersteuner

De Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt  een ondersteuner voor acht uur per week Inovum is een gespecialiseerde zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum. Vanuit de verpleeghuizen en het Behandel- en adviescentrum levert Inovum verpleeghuiszorg en behandeling. Thuiszorg Inovum biedt thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagactiviteit in Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Hilversum en omgeving. Samen…

Reactie Van Rijn op Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’
| |

Reactie Van Rijn op Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’

Bron: Waardigheid en trots Op 16 november stuurde staatssecretaris Martin van Rijn zijn reactie op het Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ van Hugo Borst en Carin Gaemers naar de Tweede Kamer. Van Rijn geeft in de Kamerbrief aan dat hij blij is met dit manifest. “Samen kunnen we het verschil maken voor…

Met samenwerken bereiken we meer!
| |

Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer! Bron: Ruimte voor Raden Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats…

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente
|

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2014-2015 van de cliëntenraad van de Ziekenhuisgroep Twente aan. Samenvattend treft u in het jaarverslag aan waarvoor de cliëntenraad er is, wie er lid zijn en de activiteiten over de genoemde jaren. De leden van de cliëntenraad houden…

Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patienten en clienten
|

Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patienten en clienten

Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Bron: Rijksoverheid Minister Edith Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de fracties PvdA, SP, CDA en ChristenUnie over de adviezen van Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad
|

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad De cliënt is het uitgangspunt voor de zorg en de dienstverlening. Om in deze ontwikkeling mee te gaan werkt De Zorggroep verder aan het toekomstbestendig inrichten van de organisatie. Kwaliteit en veiligheid staan onverminderd voorop. Het opnieuw inrichten van de organisatie is een uitdaging…

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie
|

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie Bron: Zorgvisie Binnen enkele weken zal de concepttekst van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) ter consultatie op internet geplaatst worden. Volgens Marika Biacsics van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) een geweldige kans om de positie van cliëntenraden te verbeteren en roept om die reden zoveel…

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!
|

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht! Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en andere koepelorganisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, geleurd en gezeurd bij overheid en politiek voor nieuwe wetgeving voor cliëntenraden. De hoorzittingen, werkbezoeken, brandbrieven en petities lijken niet voor niets te zijn geweest. De beleidsmakers van de afdeling Markt…

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog
|

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog In ons jaarverslag leggen wij als Cliëntenraad van Stichting De Waalboog, net als in voorgaande jaren, verantwoording af over onze activiteiten in 2015. Uitgangspunt hiervoor is vooral de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van…

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur
| |

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien van kwaliteit, veiligheid,…

End of content

End of content