Interview met Edwin van der Voort voorzitter cr en ccr Laurens
| |

Interview met Edwin van der Voort voorzitter cr en ccr Laurens

Wat gaat de nieuwe Wmcz2018 betekenen voor de bestaande cliëntenraden en haar leden? Wat mogen zij verwachten, met welke vragen lopen zij rond en hoe gaat hun werk er de komende jaren uitzien? De antwoorden op deze vragen worden onder meer gezocht in de paneldiscussie tijdens het Symposium Wmcz2018, gelijk…

Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant Jaarverslag 2018

Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 is voor de organisatie Huisartsenposten Oost-Brabant een jaar geweest waarin de items transitie en regionalisatie een kenmerkende rol hebben gespeeld. De Cliëntenraad heeft deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd en vanuit cliëntperspectief haar invloed en adviezen zo goed mogelijk vorm gegeven. De Cliëntenraad was ook het afgelopen jaar nauw…

Ambtelijk secretaris ad interim beschikbaar voor een nieuwe opdracht

Ambtelijk secretaris ad interim beschikbaar voor een nieuwe opdracht

Bent u op zoek naar een ambtelijk secretaris die op tijdelijke basis snel kan invoegen, de spin in het web kan zijn en continuïteit in projecten en processen biedt? Zoek niet verder! NCZ stelt zich graag en belangeloos op als intermediair wanneer het gaat om goed gekwalificeerde kandidaten voor de functie…

Deelnemers sluiten verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad goed af
|

Deelnemers sluiten verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad goed af

Als Ambtelijk Secretaris, cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent…

NCZ breidt doelstelling uit en verandert naam en organisatiestructuur
| |

NCZ breidt doelstelling uit en verandert naam en organisatiestructuur

23 oktober 2018, tekende het NCZ bestuur voor een statutenwijziging bij de notaris in Duiven! Deze houdt in een naamswijziging, een uitbreiding van de doelstelling en een organisatie verandering.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waaronder o.a. het wetsvoorstel Wmcz waarin ook cliëntenrecht nadrukkelijk is opgenomen en inspraak door individuele cliënten wordt genoemd als onderdeel van de medezeggenschap. Motie 52 (10-11-2015 Zeggenschap voor verzekerden over zorg en zorgverzekering) en de moties Bouwmeester (23-2-2016 het in de praktijk testen op welke wijze patiënten en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop ) hebben mede geleid tot de trend om zeggenschap van cliënten bij hun zorg en bij hun zorgverzekering te vergroten. Ook in de Governancecode Zorg zijn zeggenschap en medezeggenschap onderdeel van Goed Bestuur. Verder is het zo dat behalve cliëntenraden, ook individuele cliënten NCZ al vaak weten te vinden. De statutenwijziging en naamsverandering zullen dit verder vereenvoudigen en aanmoedigen.

Jan Vesseur: ‘De cliëntenraad verdient dezelfde positie als de raad van toezicht’

Jan Vesseur: ‘De cliëntenraad verdient dezelfde positie als de raad van toezicht’

Een van de sprekers tijdens het symposium Van inspraak naar invloed is Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, en medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’). Jan zal vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen…

De AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?

De AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?

De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe…

Patientenfederatie Nederland en PGOsupport nodigen u uit…

Patientenfederatie Nederland en PGOsupport nodigen u uit…

Weet u wat een persoonlijke gezondheidsomgeving is? Of bent u benieuwd hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving er uit ziet? Kom dan woensdag 13 juni naar de bijeenkomst over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport organiseren gezamenlijk een bijeenkomst over PGO’s voor patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen. Het doel van de bijeenkomst is…

Actieplan voor terugdringen regeldruk

Actieplan voor terugdringen regeldruk

Het ministerie van VWS presenteerde woensdag een actieplan om de administratieve rompslomp in de zorg terug te dringen. In het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ staan per sector allerlei regels genoemd die geschrapt kunnen worden. Wij zetten de schrappunten voor wijkverpleegkundigen en verpleeghuismedewerkers op een rij. Klik HIER om het actieplan…

Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling
| |

Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

Aanbieding congres Patiëntenrecht in ontwikkeling 13 april Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond het patiëntenrecht? Welke nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving is er? Welke recente rechtspraak moet ik kennen als cliëntenraad-vertegenwoordiger? Deze vragen worden beantwoord op het Patiëntenrechtcongres op 13 april 2018 in Utrecht. Leden van cliëntenraden in de zorg…

Gratis e-learning “wetgeving en financiering van de ouderenzorg”

Gratis e-learning “wetgeving en financiering van de ouderenzorg”

Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten deze gratis e-learning en ontvang een digitaal certificaat. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen. Klik hier om deel te nemen aan…

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne geeft antwoord op zorgvragen
|

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne geeft antwoord op zorgvragen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Nederlandse burger elk jaar over veranderingen rondom de zorgverzekering door middel van een eindejaarscampagne. Met de campagne ‘Ik regel mijn zorg goed’ wil het ministerie van…

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Wachttijden langer dan de afgesproken ‘Treeknormen’ zijn in de ggz onacceptabel. Dat vinden ministerie, zorgverzekeraars en hulpverleners. Om de huidige lange wachtlijsten aan te pakken hebben ze daarom ‘ingrijpende’ afspraken gemaakt. Demissionair minister Edith Schippers: ‘Het is nu tijd voor actie.’ Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er…

GEZOCHT: 25 cliëntenraden en zorgmanagers die elkaars bondgenoot willen zijn

GEZOCHT: 25 cliëntenraden en zorgmanagers die elkaars bondgenoot willen zijn

GEZOCHT: 25 cliëntenraden en zorgmanagers die elkaars bondgenoot willen zijn om Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen te realiseren.   Invulling geven aan bondgenootschap in het belang van de cliënt In Cliënten Vertegenwoordigen staan het samenspel en het gezamenlijk belang van cliëntenraad en zorgorganisatie centraal om de beste zorg en je…

Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg

Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg

Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg Het Jaarbeeld 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Klachtbeeld 2016 van het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) zijn beschikbaar. De IGZ rapporteert in haar Jaarbeeld 2016 over de resultaten van het toezicht in 2016. Het LMZ geeft…

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen
|

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (CU) over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen. Download hier de beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad…

End of content

End of content