Kwaliteit

Met samenwerken bereiken we meer!
Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer!

Bron: Ruimte voor Raden Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats waar alles zich afspeelt wat te maken heeft met hulp en ondersteuning aan inwoners met een ondersteuningsbehoefte. De voorlichtingsvideo die vanuit de huidige situatie is ontstaan, waarbij veel taken zijn overgeheveld naar de gemeente, is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.
Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling
Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Bron: Rijksoverheid Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft per brief antwoord op de vragen van de Kamerleden Volp en Bouwmeester (Pvda) over zeggenschap van bewoners, patiënten en cliënten over hun zorg. De vragen hebben betrekking op een langlopend geschil tussen zorginstelling Thebe (regio Breda) en één van haar cliëntenraden.
‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn
‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn

Bron: Waardigheid en Trots De regels voor veiligheid in verpleeghuizen moeten vanzelfsprekend op orde zijn, zei staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het afsluitende debat van het congres “Cliëntenraad: van weten naar doen”. Maar verder moet het gesprek vooral over de bewoners en hun wensen gaan. Voor dat gesprek moet ruimte gemaakt worden, zei hij. ‘En dat zal nog tot veel discussie leiden, maar het gaat wel gebeuren.’
De cliëntenraad en het cliëntenperspectief
Extra aandacht voor hoe cliënten zorg

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg ervaren

Bron: www.igz.nl In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken. Daarnaast heeft ze een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Dit instrument-EMB helpt de inspecteur bijvoorbeeld te onderzoeken of er goed naar mensen met een ernstig meervoudige beperking wordt geluisterd.
Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg
Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg

Bron: Cynthia van Wachem Stichting IZZ Stichting IZZ onderzocht voor het vijfde achtereenvolgende jaar de gegevens van haar leden. Hieruit blijkt dat het zorggebruik van zorgmedewerkers fors is gestegen. IZZ hoopt met het onderzoek verklarende en beïnvloedbare factoren te vinden van de verschillen in zorggebruik om samen met zorgorganisaties  oplossingen voor verbeteringen te ontwikkelen en uit te proberen.
Cliëntenraad aan zet!
Cliëntenraden aan zet!

Cliëntenraden aan zet!

Bron: blog Skipr door Marika Biacsics Netwerkvoorzitter NCZ Na 20 jaar lijkt het er eindelijk van te komen, een aanpassing op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Minister Edith Schippers van VWS wil dat patiënten en cliënten in ziekenhuizen en zorginstellingen nu echt invloed krijgen op diverse beleidsbeslissingen die door bestuur en directie worden genomen.
CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend
CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend

CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen tot € 885 bekend

Bron: CZ Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste in Nederland de tariefafspraken met ziekenhuizen gepubliceerd. Begin juli 2016 startte de Consumentenbond de campagne 'Wat kost mijn zorg?' en stuurde alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen een brief met het verzoek de gecontracteerde tarieven van ziekenhuisbehandelingen openbaar te maken. CZ voldoet als eerste aan deze oproep door de tarieven voor 2016 van de behandelingen tot €885 op zijn website te publiceren. Een snelle vergelijking levert direct al grote prijsverschillen op.
Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra
Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.NL) [caption id="attachment_3754" align="alignnone" width="150"] Sorien Kleefstra, senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszog (IGZ)[/caption]   Op 6 juli jl. verdedigde Sorien Kleefstra, senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszog (IGZ) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek toont...

Kwaliteitskader ouderenzorg
Kwaliteitskader Ouderenzorg

De werkgroep Kwaliteitskader Ouderenzorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg. Tijdens de praktijkverkenning is ook NCZ  geconsulteerd over het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg. De werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden namens ActiZ, BTN, NPCF, Verenso en V&VN.  De titel van het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg luidt: ‘Kwaliteit in...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!