In de Media

Congres Thuis in het Verpleeghuis 1 juli RAI Amsterdam

Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres Thuis in het Verpleeghuis om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren. Het congres biedt meer dan 70 keynotes, lezingen,...

GGMD zoekt secretaris/ondersteuner cliëntenraad

GGMD zoekt een secretaris/ondersteuner voor haar Cliëntenraad, gemiddeld 2 uur per week. In een zorg waar de cliënt steeds meer centraal komt te staan, is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde. Werken aan medezeggenschap van cliënten is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een verstandige investering die...

Zorgblog Dames THe-blik 'thuis voelen'
Zorgblog Dames THe-blik ‘thuis voelen’

De Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, gaan sinds 2011 onverwachts op zorgvisite bij verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Ze beoordelen de huizen op het ‘thuis voelen’ en kijken ernaar met de blik van: hoe zouden wij dit verpleeghuis voor onze...

Jaarverslag Clientenraad Sensire Yunio 2018
Jaarverslag Cliëntenraad Sensire / Yunio 2018

Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen wijkzorg en wonen met zorg hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten:‘jeugdgezondheidszorg en thuisbegeleiding en maatschappelijk werk hebben één gezamenlijke cliëntenraad. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al haar locaties een...

Symposium Cliënt aan zet
Symposium Cliënt aan zet

Datum: Maandag 13 mei 2019 Tijd: 13.00-17.00 uur Locatie: Verkadefabriek ’S-HERTOGENBOSCH Dit symposium gaat over kwaliteitsinstrumenten en de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. De kwaliteit van zorgrelaties in de gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg staat centraal. Er worden instrumenten gepresenteerd...

congres ‘De patiënt aan het roer’
congres ‘De patiënt aan het roer’

Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Wat levert dat op voor patiënten en voor zorgorganisaties? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal...

Ciro zoekt nieuwe leden Cliëntenraad
Ciro zoekt nieuwe leden Cliëntenraad

Grensverlegger en zorg minded. Deze woorden zoekt Ciro in haar nieuwe leden voor de cliëntenraad. Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen door het aanbieden van behandelingen op maat. Wie helpt mee om grenzen...

De Smiley is een onderscheidend kwaliteitsinstrument

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden...

Werken met het Kwaliteitskader Wijkverpleging
Werken met het Kwaliteitskader Wijkverpleging

Elke dag werk je als verpleegkundige of verzorgende in de wijk samen om die zorg te geven die past bij de vraag van jouw cliënt. Iedereen heeft daarbij zijn eigen rol. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk afgesproken waar die goede...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!