Objectief verdeelmodel Wmo 2015

In bijeenkomsten met gemeenten is het onderzoek toegelicht. De cijfermatige resultaten per gemeente worden bekendgemaakt in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. Het gaat hierbij om de middelen die vanaf 2016 middels een ingroeipad beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Gemeenten beschikken dus niet direct vanaf 2016 over de nieuwe budgetten. Het…

Zorggroep Charim zoekt voorzitter lokale Cliëntenraad en lid Centrale Cliëntenraad (gecombineerd)

De ouderenzorg is erg in beweging.  Denk aan het scheiden van wonen en zorg.  De WMO. Allerlei taken die anders ingevuld gaan worden. De gevolgen voor de cliënt zijn soms klein, soms erg groot. Juist in een tijd met veel veranderingen, is het van groot belang dat cliënten gehoord worden….

Cliëntenraad schenkt levensechte beelden voor belevingstuin Lindendael

De cliëntenraad van Omring (www.omring.nl) voor Hoorn e.o. heeft de bewoners van de Bomenwijk in Lindendael vier levensechte beelden geschonken. Ze zijn een geweldige aanvulling in de binnentuin waar sinds kort ook de belevingsboerderij staat. De belevingsboerderij wordt ook bewoond door konijnen en cavia’s. De reacties van de bewoners op…

Cliëntenraad daagt bestuur zorginstelling voor rechter (Dagblad De Limburger)

Een conflict tussen de collectieve cliëntenraad (ccr) en het bestuur van Vincent van Gogh heeft tot complete verwarring geleid. Zo is een rechtszaak tussen beide partijen door de (oud-)voorzitter gestaakt, terwijl de collectieve cliëntenraad de procedure juist wil voortzetten. (Bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.) Zie hier bijgevoegd artikel….

Marktwerking in de zorg: Nieuw maaltijdconcept voor zorglocaties Albert Heijn

Marktwerking in de zorg: Albert Heijn breidt de online dienstverlening uit met ‘AH Maaltijden op maat’. Dit nieuwe concept is speciaal ontwikkeld voor woongroepen, zorg- en verpleeghuizen en groepswoningen die online boodschappen bestellen op www.ah.nl ‘AH Maaltijden op maat’ bevat ruim zestig maaltijdcomponenten die dagelijks vers bereid worden. Van gepocheerde…

Kwaliteit van Zorg: Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg

Kwaliteit van Zorg: Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg: Brief van minister Schippers (VWS) over de transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg. Download Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg En lees de vier bijlagen: Plan van Aanpak Zichtbare Zorg uitvraag 2015 (verslagjaar 2014)…

Nieuws VWS over veranderingen ouderenzorg: Zorgafspraak brengt meer zekerheid voor cliënten in overgangsjaar

Nieuws VWS over veranderingen ouderenzorg: Staatssecretaris Van Rijn heeft overeenstemming bereikt met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over extra geld voor de zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. De middelen komen beschikbaar voor begeleiding en de zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten…

Dringend verpleeghuisartsen/basisartsen gezocht!

Dringend verpleeghuisartsen/basisartsen gezocht! Voor een relatie doen wij de volgende oproep: Een organisatie in Apeldoorn (verpleeghuiszorg) heeft dringend behoefte aan extra artsen. Ideaal zou een verpleeghuisarts of revalidatie-arts zijn. Maar ook een basisarts is welkom. De praktijk heeft geleerd dat dit wel een basisarts moet zijn die al paar jaar…

Kwaliteit van zorg: kamerbrief en jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013

Nieuws over kwaliteit van zorg: Bijgevoegd vindt u de jaarrapportage signaaltoezicht 2013 die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs heeft uitgebracht. De rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste signalen die de NZa in 2013 heeft ontvangen over ongewenste situaties in de zorg. De NZa ontvangt op diverse manieren vragen, meldingen en…

Nieuwsbericht over het onderwerp Hervorming langdurige zorg: Asscher en Van Rijn: Actieplan om ontslagen in de zorg te voorkomen

Nieuws over het onderwerp hervorming langdurige zorg: Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven….

Kamerbrief over het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Zoals toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van 11 juni 2014 stuurt minister Edith Schippers de Kamer hierbij een toelichting op een aantal onderwerpen. Het betreft generieke versus specifieke toestemming en een reactie op amendementen 19 en 28 van het lid Bruins Slot en…

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Blinde paniek door zorgbrief’

Het ministerie van Volksgezondheid bereidt zorgorganisaties achter de schermen voor op een lawine aan vragen van het publiek over veranderingen in de zorg. (Dat meldt het Leidsch Dagblad.)Aanleiding is een ’bombrief’ die het ministerie rond 1 juli naar honderdduizenden Nederlanders zal versturen. Daarin staat dat er voor hen grote veranderingen…

Themadag veranderingen in de zorg en samenwerking CR/OR door LOMOZ en LOOT

Het is kort dag maar wie belangstelling heeft in de samenwerking Ondernemingsraad/Cliëntenraad en alles wil weten over de veranderingen in de zorg die vanuit de overheid zijn ingesteld, is van harte welkom op deze bijeenkomst van LOMOZ en LOOT! (wel aanmelden, de kosten voor u zijn € 45,- inclusief lunch) Aanmelding…

Brief Min. Schippers d.d. 2-6-14 aan Eerste Kamer m.b.t. spreiding algemene ziekenhuizen

Met deze brief reageert Minister Schippers op de motie Flierman c.s. (nr. 2192) waarin wordt gevraagd om te komen tot een visie op de spreiding van algemene ziekenhuizen in ons land, ingediend tijdens het plenair debat van de Eerste Kamer over concentratietoetsing in de zorg. Allereerst schetst Min. Schippers de…

De toekomst van de medezeggenschap

Het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering, verscherpte indicatiestelling, nieuwe wetgeving, bezuinigingen, de veranderingen die zowel in de curatieve als langdurige zorg plaats vinden zijn veelomvattend en worden in snel tempo doorgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de lokale, centrale en extramurale medezeggenschap zowel in de curatieve als in…

End of content

End of content