Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Blinde paniek door zorgbrief’

Het ministerie van Volksgezondheid bereidt zorgorganisaties achter de schermen voor op een lawine aan vragen van het publiek over veranderingen in de zorg. (Dat meldt het Leidsch Dagblad.)Aanleiding is een ’bombrief’ die het ministerie rond 1 juli naar honderdduizenden Nederlanders zal versturen. Daarin staat dat er voor hen grote veranderingen…

Themadag veranderingen in de zorg en samenwerking CR/OR door LOMOZ en LOOT

Het is kort dag maar wie belangstelling heeft in de samenwerking Ondernemingsraad/Cliëntenraad en alles wil weten over de veranderingen in de zorg die vanuit de overheid zijn ingesteld, is van harte welkom op deze bijeenkomst van LOMOZ en LOOT! (wel aanmelden, de kosten voor u zijn € 45,- inclusief lunch) Aanmelding…

Brief Min. Schippers d.d. 2-6-14 aan Eerste Kamer m.b.t. spreiding algemene ziekenhuizen

Met deze brief reageert Minister Schippers op de motie Flierman c.s. (nr. 2192) waarin wordt gevraagd om te komen tot een visie op de spreiding van algemene ziekenhuizen in ons land, ingediend tijdens het plenair debat van de Eerste Kamer over concentratietoetsing in de zorg. Allereerst schetst Min. Schippers de…

De toekomst van de medezeggenschap

Het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering, verscherpte indicatiestelling, nieuwe wetgeving, bezuinigingen, de veranderingen die zowel in de curatieve als langdurige zorg plaats vinden zijn veelomvattend en worden in snel tempo doorgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de lokale, centrale en extramurale medezeggenschap zowel in de curatieve als in…

End of content

End of content