NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden

NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden

NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden Gezien de vele, complexe veranderingen die zich momenteel in de gezondheidszorg voltrekken biedt het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam een een reeks masterclasses aan. De…

Verslag symposium: ‘De positie van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg’.

Verslag symposium: ‘De positie van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg’.

Verslag symposium 7 november 2014: ‘de positie van Cliënten medezeggenschap in de zorg’. Het NCZ organiseert met de regelmaat van de klok symposia, leergangen en workshops om de positie van cliëntenraden te versterken, hen te informeren en kennis up to date te houden. In het mooie en gastvrije Auditorium van…

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten

Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van de leden van de Eerste Kamer over onderhavig wetsvoorstel. In onderstaande brief worden deze vragen beantwoord in de volgorde waarin deze zijn gesteld door de verschillende…

Een alternatief plan voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden

Een alternatief plan voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden De Cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis ontwikkelt momenteel een alternatief scenario voor de toekomst van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Dit alternatief scenario zal onderdeel uitmaken van het advies dat de Cliëntenraad in december aan de Raad van Bestuur moet…

Vérian zoekt Secretaris Cliëntenraad

Vérian zoekt Secretaris Cliëntenraad

Clientenraad Verian_folder Vérian zoekt Secretaris Cliëntenraad Vérian is een toonaangevende organisatie op het gebied van alle vormen van (thuis)zorg in de regio Oost-Veluwe. Daarnaast levert Vérian zorg in delen van Overijssel, Utrecht en Zuid Holland. Jaarlijks wordt aan meer dan 40.000 cliënten een breed pakket producten en diensten geleverd, inclusief…

NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Netwerk Cliëntenraden roept al jaren om Best Practices in Verpleeghuizen! Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) is een onafhankelijke organisaties die (centrale) cliëntenraden van o.a. verpleeg en verzorgingshuizen bijstaat. De netwerkorganisatie roept al jaren om gebruik te…

Kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten

Kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de wijze waarop (nieuw) verantwoordelijke partijen huidige AWBZ-cliënten de komende periode informeren over hun ondersteuning en/of zorg in 2015. Download HIER de kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. De Tweede…

Uitspraak Ondernemingskamer in zaak Cliëntenraad versus Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Uitspraak Ondernemingskamer in zaak Cliëntenraad versus Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Op 29 oktober jl. is de uitspraak van de Ondernemingskamer afgegeven in de zaak Cliëntenraad Zuwe Hofpoort Ziekenhuis versus Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis De conclusie van de Cliëntenraad ten aanzien van de beschikking luidt:

AS in beweging: Hét Event voor de (freelance) ambtelijk secretaris

  AS in beweging: Hét Event voor de (freelance) ambtelijk secretaris Na het succes van vorig jaar organiseren de Vasmo en OR-ondersteuning weer gezamenlijk het AS Event ‘De AS in beweging’. Een dag vol workshops voor de ervaren (freelance) ambtelijk secretaris, voldoende gelegenheid om te netwerken en met elkaar van…

8 gratis VIPkaarten voor HR2020 LIVE event “Talent in zorg en welzijn, op weg naar 2020!”

HR2020 organiseert LIVE event voor zorg & welzijn, met als thema “Talent in zorg en welzijn, op weg naar 2020!” op 13 november in het AFAS theater in Leusden. NCZ mag 8 VIPkaarten weg geven! (bij veel belangstelling zullen wij de kaarten verloten onder de gegadigden) De HR2020 Beweging houdt zich bezig…

Hervorming Langdurige Zorg: Folder De Zorg Verandert

Hervorming Langdurige Zorg: Folder De Zorg Verandert

Hervorming Langdurige Zorg: Folder De Zorg Verandert In de folder ‘De Zorg Verandert’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, leest u over de veranderingen in de zorg. Waarom veranderingen nodig zijn. Wat de veranderingen zijn. En wat dit voor cliënten kan betekenen. Download HIER de folder ‘De Zorg Verandert’

Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten en Siderius (beiden SP) over de verschraling van de cliëntenondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hij…

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda  – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014 Voor cliëntenraadsleden in zorgorganisaties Nu met 50% introductiekorting! De rol van de mantelzorger wordt groter en zorgorganisaties richten zich op samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Maar het opbouwen van een goede en effectieve samenwerking met mantelzorgers is nog best…

Leergang Rollen en Communicatie voor Ambtelijk Secretarissen of (Centrale) Cliëntenraad Ondersteuners start 6 januari 2015

Leergang ‘rollen en communicatie’ voor Ambtelijk Secretaris en Cliëntenraad- Ondersteuner NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg over ‘rollen en communicatie’. Voor de leergang van drie afzonderlijke dagdelen moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te…

Symposium ‘De maakbaarheid van de patiënt’ 30 oktober 2014, CWZ Nijmegen

Herkent u deze opmerkingen van patiënten: ‘Je moet doen wat de artsen voorschrijven’, óf ‘Zij hebben ervoor geleerd’, óf ‘De verzekeraars hebben het voor het zeggen’. Hoe kan de patiënt een actieve en sturende rol krijgen in het zorgproces? Hoe ‘maakbaar’ is de patiënt? Kom naar het symposium van de…

Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk

Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk

Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staatssecretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: “Indien…

Kamerbrief met nadere informatie ten behoeve van debat Wet Langdurige Zorg (WLZ-debat)

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met nadere informatie ten behoeve van het debat van het wetsvoorstel Wet Langdurige zorg. Door middel van een brief van 19 september jl. heeft Staatssecretaris Martin van Rijn Zijn reactie op de door de Kamer ingediende amendementen en moties in het kader van…

Patiënteninformatie: rapport van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan VWS over de informatievoorziening rondom de patiënt.

Lees onderstaand het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de informatievoorziening rondom de patiënt. DOWNLOAD PATIËNTENINFORMATIE Lees ook de aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het advies van de Raad voor de Volksgezondheid…

Minister Schippers, minister Blok en minister Bussemaker over zorg, wonen en onderwijs

Prinsjesdag 2014 – Het kabinet heeft grote hervormingen voor ons land doorgevoerd. Want de samenleving verandert, wetgeving moet mee veranderen. Minister Schippers, minister Blok en minister Bussemaker over zorg, wonen en onderwijs: Nederland verandert, de zorg verandert mee. Net als…

Hervorming Langdurige Zorg: Kamerbrief over premiegevolgen hervorming langdurige zorg en aanvullende informatie op de kamerbrief

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz). Download HIER de kamerbrief. Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met…

End of content

End of content