Ans Huurnink, adviseur professionele en onafhankelijke ondersteuning van (centrale) cliëntenraden

Ans werkt als ambtelijk secretaris voor verschillende cliëntenraden. Zij is een ambtelijk secretaris die vanuit de praktijk haar rol geprofessionaliseerd heeft. Bij NCZ is zij gaan meedenken in de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de CPION geregistreerde HBO opleiding voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden. Ans is lid van de adviescommissie die verbonden is aan deze opleiding en houdt hiermee een “vinger aan de pols” tussen theorie en praktijk.

Ook in de aanloop naar de nieuwe WMCZ heeft zij zich ingezet voor het wettelijk  recht op onafhankelijke, professionele ondersteuning voor cliëntenraden. “Het is van belang voor zowel de cliëntenraad als de zorgorganisatie dat goede ondersteuning van de cliëntenraad gefaciliteerd wordt. Dit maakt zij graag duidelijk aan de hand van haar werkervaring.

Als ambtelijk secretaris in diverse zorgorganisaties met zowel intramurale als  extramurale zorg, is zij goed op de hoogte van de inhoud van het werk; “Ik zorg ervoor dat de cliëntenraad zo goed mogelijk begeleid en ontzorgd wordt. Vanuit mijn professionele achtergrond maak ik bijvoorbeeld moeilijke stukken en zaken inzichtelijk, of zorg ik dat de juiste mensen aanhaken. Verder zie ik mezelf als een verbinder tussen de zorgorganisatie en de cliëntenraad. Daarbij zorgen we samen, ieder vanuit zijn eigen achtergrond, dat we tot de gestelde doelen komen. Ik ben daarbij de spin in het web. Het geeft een goed gevoel als er uiteindelijk een mooi advies of resultaat uitkomt.”

Ans weet welke competenties een ambtelijks secretaris of ondersteuner van een cliëntenraad moet hebben en hoe deze in een profiel kunnen worden gezet.  Bijvoorbeeld flexibel zijn, goed kunnen plannen en organiseren en het overzicht bewaren. Maar ook gevoel voor verhoudingen en het bewaken van je eigen grenzen zijn hierbij van belang. Zij houdt daarbij de onafhankelijke rol in gedachte: “ik zit niet in de raad, ik ondersteun de raad om de gezamenlijke belangen vanuit het cliëntperspectief te behartigen.”

LinkedIn