Trainer Martijn Hofman

Trainen is voor Martijn het waarde toevoegen aan iemands leven. Dit kan waarde zijn op elk niveau van de kennisketen van data tot wijsheid. Deze waarde kan specifiek zijn op één taak / activiteit of juist algemene vaardigheden betreffen waar je altijd iets aan hebt. Dit doet hij vanuit zijn bedrijf: Hofman Bestuur & Ontwikkeling.

Martijn is sterk in het optimaliseren van het medezeggenschapsproces en het maximaliseren van invloed voor medezeggenschapsraden zoals OR, MR en CLR.

Eigenschappen en visie

Met een jarenlange ervaring in medezeggenschap (onderwijs), ondernemingsraden (nutsbedrijven) en cliëntenraden (Ziekenhuiszorg) is Martijn een man van de praktijk. Dit heeft hij tevens gecombineerd met ervaringen in bestuur en toezicht. Het geven van training is er later bijgekomen na ervaringen hiermee binnen de Openbaar Vervoer sector en het Rode Kruis.

Martijn heeft een achtergrond in de ICT, Beleid & Bestuur en Mensen.

Zijn trainingen

Onderling vertrouwen en veiligheid is het fundament in zijn trainingen. Bovenop dit fundament zijn de trainingen:

  • Persoonsgericht (niveau, referentiekader, voorkeursleerstijl)
  • Groepsgericht (leren van elkaar en leren met elkaar)
  • Vraaggericht (inspelen op de behoefte en actuele situatie)

Hofman Bestuur & Ontwikkeling

LinkedIn profiel

NOBTRA profiel

NCZ Martijn Hofman