Trainer Lisette Verploegen

Lisette Verploegen is trainer, coach en intervisiebegeleider
Ze startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociaal domein.
Vanaf 1990 tot op heden traint en begeleidt zij medezeggenschapsraden in de zorg /welzijnssector. Op dit moment is zij o.a. actief bij de ontwikkeling van nieuwe medezeggenschapsmodellen binnen de Integrale Kindcentra.

Samen met haar collega Kitty van de Vossenberg verzorgt ze sinds 2003 vanuit hun bureau 2maalV; trainingen, coachtrajecten en begeleidt ze projecten op het gebied van: communicatie, samenwerking, werkdruk/werkplezier, medezeggenschap, huiselijk geweld/kindermishandeling, conflicthantering en vrijwilligersmanagement. 2maalV brengt energie, daadkracht, plezier en humor mee; ‘de smeerolie voor elk leerproces’.

Lisette hanteert het ‘positief denken en strategisch handelen’ vanuit eigen kracht als belangrijkste uitgangspunt in haar werkwijze. Ze neemt mensen mee in een positieve kijk op hun persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Het is voor haar een passie om mensen en groepen te ondersteunen en te begeleiden om ineffectieve patronen in gedrag te doorbreken, effectief gedrag nog meer tot zijn recht te laten komen en met kracht invloed uit te oefenen om gewenste doelen te behalen.

Lisette is gecertificeerd partner/trainer Management Drives.

www.2maalv.nl
https://nl.linkedin.com/in/2maalv