Trainer Kitty van de Vossenberg

Kitty van de Vossenberg traint en coacht mensen op gedrag in werk en organisaties bij verandertrajecten of functioneringsvraagstukken met aandacht voor (belemmerende) gedragspatronen en overtuigingen.
Dit doet ze vanuit 2maalV een trainingsbureau wat ze samen met Lisette Verploegen sinds 15 jaar vorm geeft.

Kitty heeft ruime ervaring in het scholen van medezeggenschapsraden en is zodoende 8 jaar betrokken geweest bij OR-en binnen de Nederlandsche Spoorwegen.
De laatste jaren is ze als loopbaanadviseur en OR trainer betrokken bij Jeugdzorg en GGZ instellingen.

Zij begeleidt op dit moment groepen/teams , medezeggenschapsraden en individuen uit verschillende beroepsgroepen.

Haar kracht ligt in de aanpak van opleidingsvraagstukken die gaan over communicatie, conflicthantering, beïnvloedingsstijlen, werkdruk of onderhandelen of het ontwikkelen van een strategie vanuit een gemeenschappelijke visie.

De rode draad in haar werkwijze is altijd het kunnen vertalen van kennis en inzicht naar handelen ofwel competentieontwikkeling.

Dit maakt Kitty tot een allround procesbegeleider met een goede antenne om aan te sluiten bij datgene waar het voor de anderen echt over gaat.

Cliëntenraden begeleiden in het ontwikkelen van een goede werkwijze om de kwaliteit binnen de organisatie te verbeteren sluit hierbij goed aan.

Met haar energieke en daadkrachtige persoonlijkheid maakt Kitty gemakkelijk contact en neemt ze met plezier mensen mee om actief deel te nemen aan een training of workshop.