Zoeken

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschikbaar

28 mei Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschikbaar

Het  Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking en is nu de norm voor de hele sector. Het vernieuwde kader is gebaseerd op persoonsgerichte zorg aan...
Lees meer
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

17 jan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte om te leren en te verbeteren en...
Lees meer
Kwaliteitskader ouderenzorg

06 jul Kwaliteitskader Ouderenzorg

De werkgroep Kwaliteitskader Ouderenzorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg. Tijdens de praktijkverkenning is ook NCZ  geconsulteerd over het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg. De werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden namens ActiZ, BTN, NPCF, Verenso en V&VN.  De titel van het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg luidt: ‘Kwaliteit...
Lees meer

22 feb Kwaliteitskader Verpleegzorg

De leden van de taskforce ‘Waardigheid en Trots’ hebben een concept kwaliteitskader verpleegzorg en leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd.
Lees meer
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!