25 oktober 2017 Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

25 oktober 2017 Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

 80,00

Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden de thema’s benoemd aan de hand waarvan concrete invulling wordt gegeven aan het kader waarmee de zorgorganisatie kwaliteit van zorg kan vormgeven.

De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden de thema’s benoemd aan de hand waarvan concrete invulling wordt gegeven aan het kader waarmee de zorgorganisatie kwaliteit van zorg kan vormgeven.

Meedoen in het gesprek over kwaliteit van zorg in uw organisatie. Maar hoe doe je dat?

Het Kwaliteitskader biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, die tijdens de workshop “De cliëntenraad en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg aan de orde komen.

Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden.

Je kunt het Kwaliteitskader afdoen als opnieuw een stuk bureaucratie of systeemdenken. Daarmee doe je het Kwaliteitskader tekort. Aan de andere kant biedt het Kwaliteitskader cliëntenraden namelijk de nodige kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden.

Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.

Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.

Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.

Inhoud

In deze workshop:

 • Krijgt u een inleiding over de inhoud van het kwaliteitskader:
 • Achtergronden
 • Doel en uitgangspunten
 • Thema’s en invulling
 • Kwaliteitsplan
 • Personeelssterkte
 • Kwaliteitskader als “work in progress”

 

 • Krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen/in gesprek te gaan over het kader.
 • Bespreken we de rol van de cliëntenraad:
 • Waar zitten belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad.
 • Benoemen we acties die de cliëntenraad kan ondernemen.
 • Evaluatie en afsluiting
Doel

Na afloop van de workshop heeft u kennis van het Kwaliteitskader (inhoud en achtergronden) én heeft u kennis over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid van de zorgorganisatie.

Resultaat

U heeft een duidelijk beeld van wat het kwaliteitskader inhoudt en u bent daardoor beter in staat uw rol als cliëntenraad in uw zorgorganisatie in te vullen waar het gaat om het kwaliteitsbeleid.

Duur

half dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de langdurige zorg. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

Een onderdeel van het kwaliteitskader is het kwaliteitsplan.  Het kwaliteitsplan komt dan ook uitgebreid aan de orde tijdens de workshop. Verondersteld wordt dat u van te voren het Kwaliteitskader heeft door gelezen.

Natuurlijk kunnen wij de workshop over het kwaliteitskader ook op maat en op locatie aanbieden.

Prijs

€ 80,- voor BASIS lidmaatschap en voor niet-leden

Cliëntenraden met een PLUS of MAXI lidmaatschapspakket ontvangen korting conform de overeenkomst.

half dagdeel

€ 80,-

Cursusdata

25 oktober 2017 van 13.00 – 15.30 uur

Andere data?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.