19 oktober THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting

19 oktober THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting

 25,00

Inmiddels zijn kwaliteitskader en kwaliteitsplan een van de meest besproken onderwerpen binnen o.a. de verpleeghuis en thuiszorg sector. Samen met o.a. cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt dit plan opgesteld, besproken en geëvalueerd. Hier ligt een mooie kans voor cliëntenraden om drie vliegen in een keer te vangen, door de processen van kwaliteitsplan te integreren met het zorginkoopproces en het interne begrotingsproces.

De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting.

Vanaf september 2017 organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder:

De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting

Inmiddels zijn kwaliteitskader en kwaliteitsplan een van de meest besproken onderwerpen binnen o.a. de verpleeghuis en thuiszorg sector.

Samen met o.a. cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt dit plan opgesteld, besproken en geëvalueerd.

Kansen voor Cliëntenraden

Ook is het belangrijk de in de WKKGZ geschreven tekst, inzake kwaliteit, in dit verband te betrekken.

Maar….. erg goede ideeën, die alleen kunnen slagen indien de plannen door de zorgkantoren/financiers worden geaccepteerd en op een juiste en transparante wijze door de  zorgaanbieder in de lokale- of instellingsbegroting worden verwerkt

Daarnaast is het van cruciaal belang dat deze plannen middels kwaliteitsverslagen en exploitatieoverzichten kunnen worden gevolgd door de cliëntenraad.

Hier ligt een mooie kans voor cliëntenraden om drie vliegen in een keer te vangen, door de processen van kwaliteitsplan te integreren met het zorginkoopproces en het interne begrotingsproces.

Inhoud

Tijdens deze themamiddag bespreken we de grote lijnen van o.a.:

  • Interne procedure om tot een kwaliteitsplan te komen
  • Interne procedure van zorginkoop in relatie met kwaliteitsplannen
  • Interne procedure van het tot stand komen van een transparante lokale begroting, waarbij niet uitsluitend de cijfers belangrijk zijn
  • Hoe deze processen samen te voegen tot 1 geïntegreerd proces.

In subgroepen worden ideeën uitgewisseld en geoefend om tot een totaalproces te komen, met als voordeel dat u naast het kwaliteitsplan eveneens betrokken kunt zijn bij het invloed uitoefenen op de zorginkoop en de begroting.

Dit maakt het schrijven van een advies aan de bestuurder een stuk overzichtelijker.

 

Doel

De cliëntenraad inzicht geven in rol, functie en positie t.a.v. kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting, vooralsnog op basis van algemene uitgangspunten.

Resultaat

U hebt een goed beeld hoe u met een kwaliteitsplan invloed kunt uitoefenen om een kwaliteitsplan bespreekbaar te maken in het zorginkoopproces en welke maatregelen u kunt nemen om het gewenste kwaliteitsplan financieel juist in de begroting te laten opnemen. Tevens hebt u inzicht hoe een begroting tot stand komt, waarbij u leert dat niet altijd alleen cijfers belangrijk zijn.

U leert de “organisatorisch grote lijnen” van de processen.

“Leren van Elkaar” is de belangrijkste slogan uit het kwaliteitskader.

Duur

half dagdeel

Voor wie
  • Leden van cliëntenraden
  • Belangstellenden die betrokken willen zijn bij het tot stand komen van een geïntegreerd proces m.b.t. kwaliteit, zorginkoop en begroting.
Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

Deze bijeenkomst betreft een pilot, bedoeld voor de cliëntenraden uit de noordelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Overigens zijn ook cliëntenraden uit andere provincies welkom.

Het idee is om in het kader “Leren van Elkaar”, zoals aangegeven in het kwaliteitskader, maandelijks een themabijeenkomst te organiseren.

De locaties kunnen variëren, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden de komende tijd.

De pilot is onderdeel van een NCZ Service activiteit.

Het zou kunnen dat deze activiteit zich ontwikkelt tot een regulair platvorm van samenwerkende cliëntenraden met diverse themabijeenkomsten, waarbij deelnemers in de toekomst ook eigen presentaties kunnen geven.

De toekomst zal ons leren of deze pilot kans van slagen heeft! Overigens is het ook mogelijk de themabijeenkomst als workshop “In Company” te organiseren.

Prijs

NCZ leden € 15,00 p.p.

Niet leden  € 25,00 p.p.

half dagdeel

€ 25,-

Cursusdata

19 oktober 2017 van 13.00 – 15.30 uur

Andere data?

Locaties

 

Hoofdkantoor Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Kortewijkstraat 81, 7906 BS , Hoogeveen

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.