16 november THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking

16 november THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking

 25,00

Uitvoering van het kwaliteitskader en kwaliteitsplannen vraagt aanpassing in de wijze van werken en omgaan met elkaar. Zo is voorgeschreven dat een plan in samenwerking met cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en andere direct betrokkenen tot stand moet komen.

Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking

Vanaf september 2017 organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder:

Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking.

Uitvoering van het kwaliteitskader en kwaliteitsplannen vraagt aanpassing in de wijze van werken en omgaan met elkaar.

Zo is voorgeschreven dat een plan in samenwerking met cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en andere direct betrokkenen tot stand moet komen.

Een belangrijk aspect van het kwaliteitskader bij medezeggenschap is “SAMENWERKEN”

Maar…… naast de cliëntenraden (CR) krijgen ook ondernemingsraden (OR) en vakinhoudelijke adviesraden (VAR) meer invloed op de ontwikkelingen van de kwaliteitsplannen.

Zo is bepaald dat bestuurders de ontwikkelingen van vakinhoudelijke (verpleegkundigen) adviesraden zullen stimuleren. Dit betekent dat de organisatiestructuur van de medezeggenschap  beter op elkaar afgestemd moet gaan worden.

Hier ligt een mooie kans voor cliëntenraden, ondernemingsraden en leden van verpleegkundige adviesraden om kennis te bundelen en de medezeggenschap c.q. kwaliteit nog beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren.

“Leren van Elkaar” is tenslotte een van de belangrijkste slogans uit het kwaliteitskader

In ziekenhuizen zien we deze ontwikkelingen al toenemen door het instellen van bijvoorbeeld een bureau medezeggenschap zorg (BMZ) waarbij één secretariaat functioneert voor zowel de CR, OR en VAR. En dat kan echt efficiënt zijn om elkaars krachten te gaan bundelen.

Inhoud

Tijdens deze themamiddag bespreken we o.a.:

  • Rol, positie en taken van de medezeggenschapsorganen, CR, OR en VAR in grote lijnen
  • De mogelijkheid en/of wenselijkheid te komen tot één secretariaat met behoud van eigen CR/OR/VAR verantwoordelijkheden
  • De verdeling (indien mogelijk en gewenst) van de onderlinge taken
  • De procedure om tot een geïntegreerd medezeggenschapsorgaan te komen.

In subgroepen worden ideeën uitgewerkt en geoefend om wel (of niet) tot integratie van de medezeggenschaporganen CR/OR/VAR te komen.

Doel

De CR/OR/VAR-leden inzicht te geven in de voor/nadelen van het integreren, waarbij wellicht de bezetting van de medezeggenschapsorganisatie vereenvoudigd kan worden.

Resultaat

U kent de voor/nadelen van een geïntegreerd medezeggenschapsorgaan CR/OR/VAR en bent in staat een dergelijk proces binnen de organisatie bespreekbaar te maken.

Duur

half dagdeel

Voor wie
  • Leden van cliëntenraden
  • Centrale raden
  • Ondernemingsraden
  • Verpleegkundige adviesraden
Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

Deze bijeenkomst betreft een pilot, bedoeld voor de cliëntenraden uit de noordelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Overigens zijn ook cliëntenraden uit andere provincies welkom.

Het idee is om in het kader “Leren van Elkaar”, zoals aangegeven in het kwaliteitskader, maandelijks een themabijeenkomst te organiseren.

De locaties kunnen variëren, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden de komende tijd.

De pilot is onderdeel van een NCZ Service activiteit.

Het zou kunnen dat deze activiteit zich ontwikkelt tot een regulair platvorm van samenwerkende cliëntenraden met diverse themabijeenkomsten, waarbij deelnemers in de toekomst ook eigen presentaties kunnen geven.

De toekomst zal ons leren of deze pilot kans van slagen heeft! Overigens is het ook mogelijk de themabijeenkomst als workshop “In Company” te organiseren.

Prijs

NCZ leden € 15,00 p.p.

Niet leden  € 25,00 p.p.

half dagdeel

€ 25,-

Cursusdata

16 november 2017 van 13.00 – 15.30 uur

Andere data?

Locaties

Hoofdkantoor Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Kortewijkstraat 81, 7906 BS, Hoogeveen

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.