14 december THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan en de toekomst van de Cliëntenraad

14 december THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan en de toekomst van de Cliëntenraad

 25,00

Zeker is dat de inhoud van de nieuwe WMCZ gevolgen heeft voor de inhoud van het instellingsbesluit omdat  eveneens sprake zal zijn van een medezeggenschapsregeling. Ook de positie en taken van cliëntenraden zullen naar verwachting gewijzigd gaan worden. Is uw cliëntenraad goed voorbereid op de toekomst?

Kwaliteitsplan en de toekomst van de Cliëntenraad

Vanaf september 2017 organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder:

“Is uw cliëntenraad goed voorbereid op de toekomst?”

Cliëntenraden staan onder grote werkdruk!

Een nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ) is door de Raad van State beoordeeld en inmiddels verzonden aan het ministerie van VWS.

De volgende stappen zijn de behandeling in respectievelijk de 2e en 1e kamer. Wij zijn positief gestemd dat de wet zal worden aangenomen, maar minder positief over de gevolgen die de wet heeft voor het functioneren van cliëntenraden.

De Cliëntendraadboog behoorlijk gespannen!

In ieder geval worden bestuurders verplicht duidelijker en transparanter dan voorheen informatie te gaan verstrekken aan individuele cliënten en cliëntenraden.

Zeker is dat de inhoud van de nieuwe WMCZ gevolgen heeft voor de inhoud van het instellingsbesluit omdat  eveneens sprake zal zijn van een medezeggenschapsregeling. Ook de positie en taken van cliëntenraden zullen naar verwachting gewijzigd gaan worden.

Daarnaast wordt de werkdruk steeds hoger vanwege de deelname aan bijvoorbeeld:

  • Zorginkoop
  • Klachtenprojecten volgens het kwaliteitskader
  • Communicatie met inspectie gezondheidszorg
  • Bemoeienissen leden van raden van toezicht, conform de nieuwe Governancecode etc.

Tevens hebben de cliëntenraden veelal een continuïteitsprobleem vanwege bezetting van de cliëntenraad. Landelijk loopt de interesse terug, veelal door vergrijzing, maar ook vanwege de steeds hogere eisen die aan cliëntenraadsleden worden gesteld.

 Kortom de cliëntendraadboog is behoorlijk gespannen!

Inhoud

Tijdens deze themamiddag bespreken we o.a.:

  • De consequenties van de nieuwe WMCZ, kwaliteitskader, zorginkoop etc. op de positie en het functioneren van de Cliëntenraad
  • Hoe u de nieuwe taken kan verdelen onder de CR-leden en overige leden
  • Welke taken u prioriteit geeft, c.q. welke taken u niet gaat uitvoeren
  • Hoe u omgaat met de communicatie over deze onderwerpen met uw bestuurder, achterban en raad van toezicht
  • Hoe we middels themamiddagen blijvend van elkaar kunnen leren.

“Leren van elkaar” is tenslotte een van de belangrijkste slogans uit het kwaliteitskader.

Het leermodel is volgens de Lagerhuisformule.

Na een korte inleiding van de debatleider worden er stellingen gegeven en gaan we met elkaar in debat.

Doel

Deelnemers inzicht geven in de wettelijke en maatschappelijke veranderingen in de toekomst, zodat de cliëntenraad in staat is wellicht efficiënter en beter haar functie uit te oefenen en transparanter kan communiceren met de achterban en bestuurder.

Resultaat

U bent op de hoogte van de veranderende regelgeving in de zorgsector en heeft inzicht in wat de consequenties kunnen zijn op het functioneren en de positie van de cliëntenraad.

Duur

half dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de langdurige zorg. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Uitermate geschikt voor leden die niet recent een basiscursus cliëntenraad hebben gevolgd

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

Deze bijeenkomst betreft een pilot, bedoeld voor de cliëntenraden uit de noordelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Overigens zijn ook cliëntenraden uit andere provincies welkom.

Het idee is om in het kader “Leren van Elkaar”, zoals aangegeven in het kwaliteitskader, maandelijks een themabijeenkomst te organiseren.

De locaties kunnen variëren, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden de komende tijd.

De pilot is onderdeel van een NCZ Service activiteit.

Het zou kunnen dat deze activiteit zich ontwikkelt tot een regulair platvorm van samenwerkende cliëntenraden met diverse themabijeenkomsten, waarbij deelnemers in de toekomst ook eigen presentaties kunnen geven.

De toekomst zal ons leren of deze pilot kans van slagen heeft! Overigens is het ook mogelijk de themabijeenkomst als workshop “In Company” te organiseren.

Prijs

NCZ leden € 15,00 p.p.

Niet leden  € 25,00 p.p.

half dagdeel

€ 25,-

Cursusdata

6 september 2017 van 13.00 – 15.30 uur

Andere data?

Locaties

Hoofdkantoor Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Kortewijkstraat 81, 7906 BS , Hoogeveen

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.