Wmo Tag

07 dec Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Door Cees Barské, voorzitter Cliëntenraad STMG B.V. Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg Door de dreigende ondergang van TSN Thuiszorg is de discussie over de huishoudelijke hulp opnieuw opgelaaid. Heeft de Tweede kamer een debat gevoerd over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zijn er indringende vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn. En afgelopen vrijdag is er een (heren) akkoord gesloten en heeft de Staatssecretaris (vrijblijvende) afspraken gemaakt met vakbonden FNV, CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de werkgelegenheid in de thuiszorg.
Lees meer

08 mrt Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk aan de keukentafel Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd door negen sociale teams in de stad en omliggende dorpen. Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken beoordelen medewerkers van de teams opnieuw de persoonlijke situatie bij de inwoners thuis. Binnen de gemeente wordt bewust gekozen voor een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis. Deze manier van werken sluit naadloos aan op het uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid: één gezin, één plan, één sociaal werker. En in de tweede plaats bij de visie van Amaryllis: ‘Samen doen wat nodig is’.
Lees meer
Vernieuwingsagenda langdurige zorg

17 okt Ieder(in): Kamer bespreekt voortgang Wmo

Kamer bespreekt voortgang  Wmo

Voortgang Wmo: Woensdag 9 oktober jl. besprak de Tweede Kamer hoe de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO verloopt. Ieder(in)  en zes andere cliëntenorganisaties hebben de Kamer in een brief gewezen op een aantal problemen die nog spelen. Zoals het gebrek aan goede informatie over de veranderingen.
Lees meer

16 okt Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten en Siderius (beiden SP) over de verschraling van de cliëntenondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet...

Lees meer
Rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’

04 okt Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk

Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werkOm banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staatssecretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: "Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit ertoe dat op jaarbasis gemiddeld ongeveer 14 duizend mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016". Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Minister Asscher is blij dat zoveel gemeenten bereid zijn om mee te doen: "Dit leidt tot echte banen en mensen kunnen op deze manier hun huishoudelijke hulp behouden. Maar we gaan door met het voorkomen van ontslagen in de zorg. We zijn er nog niet".
Lees meer

17 jun Kwaliteit van de ouderenzorg moet omhoog.

De Tweede Kamer vindt net zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de kwaliteit in de ouderenzorg omhoog moet. SP, PVV, D66 en CDA willen een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Bekijk de vijf thema’s waarop de sector moet verbeteren....

Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.