jaarverslag 2015 Tag

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

08 sep Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

De cliënt is het uitgangspunt voor de zorg en de dienstverlening. Om in deze ontwikkeling mee te gaan werkt De Zorggroep verder aan het toekomstbestendig inrichten van de organisatie. Kwaliteit en veiligheid staan onverminderd voorop. Het opnieuw inrichten van de organisatie is een uitdaging die flexibiliteit van de medewerkers vraagt. Zij staan voor liefdevolle en professionele zorg voor de cliënt.
Lees meer
Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

29 jul Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

In ons jaarverslag leggen wij als Cliëntenraad van Stichting De Waalboog, net als in voorgaande jaren, verantwoording af over onze activiteiten in 2015. Uitgangspunt hiervoor is vooral de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Deze bevoegdheden zijn ook opgenomen in de in 2010 tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad gesloten samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.