clientenraden Tag

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

03 mrt Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Zorgvisie heeft op 17 februari jl. een nieuwsbericht op haar website geplaatst dat bij Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) de haren te berge deed rijzen. Het artikel gaat over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de zogenaamde catastrofale consequenties voor de (grote) zorgaanbieders. De uitspraken...

Lees meer
Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

18 okt Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Bron: Rijksoverheid Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft per brief antwoord op de vragen van de Kamerleden Volp en Bouwmeester (Pvda) over zeggenschap van bewoners, patiënten en cliënten over hun zorg. De vragen hebben betrekking op een langlopend geschil tussen zorginstelling Thebe (regio Breda) en één van haar cliëntenraden.
Lees meer
HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap

20 aug HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap

HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap De HR2020 beweging is een stroming van verbonden en bewogen talentondernemers in de zorg. Het maakt van lijnmanagement, zorgwerkers en HR-staf zelfstandige HR-professionals. Professionals voorbij bevlogenheid die samen durven te excelleren. Die ernaar streven om andere zorgprofessionals het allerbeste uit zichzelf én uit teams te laten halen. (HR2020 = Human Resource in de zorg anno 2020) www.hr20202.nl Voor het Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap zoeken wij één à twee deelnemers vanuit cliëntenraden in de zorg. Mensen die breed, innovatief, integraal en vernieuwend durven denken en kijken naar inspraak en medezeggenschap. Dus sociale, actieve cliëntenraadsleden die inspraak en medezeggenschap met ambities willen verbinden.
Lees meer
Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

29 mei Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars [caption id="attachment_2130" align="alignnone" width="300"]Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars[/caption] Cliënten bezitten een sleutelpositie in onze zorgmaatschappij. Met de door hen betaalde premies en de aan hun toegewezen vergoedingen voor zorg en ondersteuning houden zij de zorgmotor draaiende. Door de verschillende patiëntenorganisaties en (centrale) cliëntenraden wordt opgekomen voor kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.      Cliëntenraden constateren dat er maatschappelijk gezien een steeds belangrijker rol op het gebied van zorginkoop, de monitoring van gepast gebruik en het toetsen van de kwaliteit van zorg is weggelegd bij de zorgverzekeraars. CR-en willen de relatie met de zorgverzekeraars graag verstevigen. Dit mede omdat CR-en sinds de transitie van januari 2015 er nieuwe taken in het directe belang van de patiënt hebben bijgekregen.
Lees meer

03 mei Oproep meedenken over kwaliteit in verpleeghuizen

Oproep meedenken over kwaliteit in verpleeghuizen.   Staatssecretaris Martin van Rijn heeft een brief gestuurd aan de 'top 200 zorgaanbieders' van verpleeghuiszorg, met het verzoek mee te werken aan de bedoelde beweging in ‘Waardigheid en Trots’ en goede projecten te bedenken om de kwaliteit van zorg in...

Lees meer
Geef me mijn patiëntendossier

03 mei Geef me mijn patiëntendossier

Geef me mijn patiëntendossier Geef me mijn patiëntendossier "Give me my damn data!" Dit is een kreet van e-Patient Dave, Dave deBronkart, een in Amerika zeer bekende kanker patiënt. Hij stelt dat hij zijn genezing van kanker dankt aan het feit dat hij over zijn patiëntendossier kon beschikken. Daarmee kon hij bij zijn medepatiënten te rade gaan en zo de beste behandeling voor hemzelf zoeken. De meeste patiënten zullen en kunnen niet zo met hun eigen zorg omgaan als Dave. In Nederland kunnen patiënten ook niet zo gemakkelijk over hun patiëntendossier beschikken. Inzage in de gegevens is formeel wel geregeld, maar voordat je over al je gegevens beschikt moet er doorgaans heel wat gebeuren. Laat staan dat je online 'real time' de gegevens, die hulpverleners over je verzamelen, in kunt zien en er over kunt beschikken. 
Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.