Ga Naar:

Wat is NCZ

wat-is-ncz

Wat is NCZ

NCZ is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden.

NCZ is een vernieuwende en eigentijdse organisatie gekenmerkt door een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. De organisatie heeft een professionele uitstraling maar bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Steeds meer mensen zijn bereid zich voor NCZ in te zetten. Hierdoor kunnen cliëntenraden en netwerkpartners op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen.
NCZ gaat in op actuele zaken in de media door direct namens de cliëntenraden c.q. de cliënt te reageren.

De individuele cliëntenraden houden op instellingsniveau de ontwikkelingen goed in de gaten. NCZ zorgt ervoor dat op landelijk niveau een goede communicatie ontstaat met overheden, zorgaanbieders, etc.

Geschiedenis

hans-campfens

Hans Campfens, oprichter en erelid     van NCZ

NCZ is opgericht in het jaar 2000 door Hans Campfens als Stichting Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen. Hans was lid van de cliëntenraad van het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar en wilde niet alleen het wiel uit hoeven vinden. Zo is het netwerk van cliëntenraden van onderaf ontstaan. In 2009 is vanwege veranderingen in de zorg zoals fusies, samenwerkingsverbanden en marktwerking in de zorg gekozen voor een bredere steun aan cliëntenraden en heeft de naamsverandering Netwerk Cliëntenraden Zorg plaats gevonden.

Hans is in 2009 afgetreden als voorzitter van het bestuur en heeft het stokje door gegeven aan Marika Biacsics. Hans is nu erelid en adviseur van NCZ.

Ons steunen

Wilt u onze visie/organisatie steunen? Dat kan ook door een eenmalige gift te doen of door donateur te worden voor onbepaalde tijd. Neem gerust contact met ons op.

Wilt U anoniem doneren dan kan dat op bankrekeningnummer 12.78.35.229 ten name van Stichting NCZ onder vermelding van ‘donatie’.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.