Ga Naar:

Raad van Advies

Raad van advies

De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan dat NCZ bijstaat met kennis en ervaring. De Raad van Advies (RvA) bestaat uit vooraanstaande professionals met een voor NCZ relevante deskundigheid, netwerk en ervaring.

PROF. DR. FRANCISCUS HENRICUS MARIA CORSTENS, ALGEMEEN EN BELEIDSMATIG ADVISEUR NCZ
Frans Corstens

Na het artsexamen in 1970 specialiseerde Frans zich tot Internist en werd in 1995 staflid van de afdeling Interne Geneeskunde van het toenmalige UMC St. Radboud.

In de jaren daarna volgde hij fellowships in de Nucleaire Geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA) en het Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School in Boston (USA). In 1984 werd Frans benoemd tot hoofd van de nieuwe afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. In 1985 werd hij benoemd tot opleider Nucleaire Geneeskunde. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar Nucleaire Geneeskunde. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitste zich toe op twee gebieden: oncologie en infectieziekten. Als promotor begeleidde hij 30 proefschriften. Frans Corstens was (co)auteur van 275 publicaties.

Tijdens zijn loopbaan vervulde Frans vele bestuurlijke (neven) functies. Zo was hij lid van het Bestuur van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit van 1886 – 1988. Hij was zowel in Berlijn (1996) als in Amsterdam (2000) Congres President van de European Association of Nuclear Medicine. Van diezelfde vereniging was Frans Corstens President van 2002 – 2005. Hij was Voorzitter van het stafconvent van het Radboudumc van 1997 – 2004. Daarnaast was hij President van de internationale scientific commitee van de Arronax Cyclotron Nantes Frankrijk (2004 – 2010) En lid van de High Scientific Council van de European Nuclear Society (EU Brussel 2005 – 2012)

Eind 2007 stopte Frans met zijn werk als Hoogleraar/Afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde en werd Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en Decaan van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit. Van medio 2012  tot medio 2013 was Frans lid van de Raad van Bestuur van het VUmc te Amsterdam.

In 2006 werd Frans Corstens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

DRS. ERIK DRENTH, FISCAAL, FINANCIEEL EN BESTUURLIJK ADVISEUR

Drs. H. (Erik) Drenth RA MGA (1960) is sinds 1984 werkzaam in het accountantsberoep. Hij heeft brede ervaring met zowel controle- als adviesopdrachten in met name de zorgsector. Gedurende 8 jaar was Erik Hoofd Interne Accountantsdienst van het UMCG. Gedurende deze periode was hij betrokken bij een breed scala aan projectactiviteiten binnen dat ziekenhuis en de daaraan verbonden organisaties. Van juni 2010 tot juni 2012 was hij lid van de Raad van Bestuur Stichting Livio (thuiszorg, wonen met zorg, ouderenzorg en LG in Enschede). Livio heeft 3.000 medewerkers en een omzet van Euro 100 miljoen. Erik heeft diverse bestuursfuncties en RvT-lidmaatschappen, meestal als voorzitter of lid van de audit / financiële commissie. Ook heeft hij diverse onderwijstaken, o.a. bij de Executive Master Finance & Control opleiding van de RU Groningen. Erik is lid van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NCD (netwerk van directeuren en commissarissen). Verder is hij auteur enkele artikelen, o.a. in “Het Controllersmagazine” met de titel “Het dashboard van de ziekenhuisdirecteur” over de toepassing van de 5 “P’s” uit de marketing bij ziekenhuizen.

CAROLINE WIJNTJES, EIGENAAR DE ERKENDE TOEZICHTHOUDER
Caroline Wijntjes

Caroline Wijntjes is sinds 2008 eigenaar en ervaren trainer en coach van De Erkende Toezichthouder. Zij ondersteunt toezichthouders en commissarissen die toonaangevend en nóg succesvoller willen worden in het toezicht houden ‘nieuwe stijl’. Caroline is voormalig directeur en bestuurder geweest bij diverse ondernemingen en organisaties in de zorg, het verzekeringswezen, de culturele sector en de overheid. Tevens is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Comperio.
De relatie en communicatie tussen Raden van Toezicht en cliëntenraden is een belangrijke expertise van haar, die zij met veel plezier ook deelt met de NCZ(leden).

Op www.erkendetoezichthouder.nl/caroline-wijntjes kunt u verder met haar kennis maken. En volg haar op Twitter: https://twitter.com/CaroWijn

ANJA SCHEPER, DIRECTEUR QUASIR BV, ADVISEUR ONAFHANKELIJKE KLACHTENAFHANDELING
Anja Scheper

Anja is specialist op het gebied van onafhankelijke klachtenafhandeling, onafhankelijke klachtenfunctionarissen, klachtencommissies, route bij klachtenprocedures.  Het profiel van Anja kunt u binnenkort hier bekijken.

ING. THEO STAATS, CONSULTANT, ZORGHUISVESTING, VASTGOEDSTRATEGIE, BOUWKOSTEN
Theo Staats

Theo is vanaf 1990 werkzaam in de zorgsector op het gebied van vastgoed en huisvestingsvraagstukken in de ziekenhuizen en langdurige zorg. Begin 2009 heeft hij de overstap gemaakt naar TNO Centrum Zorg en Bouw. Daar heeft hij als consultant en aanjager zorginstellingen door het hele land ondersteunt die bouwen in de zorg. Objectief, onafhankelijk met kennis voor zaken.
Verder was Theo als business consultant betrokken bij het onderzoeksprogramma voornamelijk: vastgoed, energiebesparing, healing environment, patiëntveiligheid, e-Health, kosten-deskundigheid en trendanalyses in de zorg.

Theo is vanaf 2013 werkzaam als Consultant vanuit zijn eigen onderneming Staats Consultancy. Als zelfstandig ondernemer in consultancy adviseert Theo organisaties in non profit op het gebied huisvesting- en vastgoedvraagstukken. Oriëntatie op architectuur, design en vormgeving met gebruikers, maar ook een gebouw dat aansluit bij bedrijfsvoering en werkproces. Daarnaast schrijft Theo mee aan publicaties over zorghuisvesting of treed op als spreker op bijeenkomsten. In 2012 heeft Theo zich aangesloten bij het netwerk consultancy Zorg en Bouw vanuit deze samenwerking ziet hij betere mogelijkheden om kennis in zorghuisvesting te ontwikkelen en te delen.

JAN JUKEMA, VERPLEEGKUNDIGE EN VERPLEEGWETENSCHAPPER
Jan Jukema

Jan is als hoofddocent verbonden aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daar is hij programmaleider van de nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innoveren in de ouderenzorg. In 2011 is Jan gepromoveerd op een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Met deze studie heeft hij de visie bewarende zorg ontwikkeld. Zijn expertise ligt onder meer op het terrein van persoonsgerichte zorg, zorgethiek, zorginnovaties en onderwijsontwikkeling. Vanuit het NCZ wil hij bijdragen aan professionele zorg voor zorgafhankelijke mensen waarin de menselijke maat centraal staat. Specifieke belangstelling heeft hij voor de langdurige ouderenzorg.

MW. DRS. MIEKE JAKOBS, BEDRIJFSKUNDIGE, ADVISEUR MANAGEMENT, LEIDERSCHAP
Mieke Jakobs

Mieke is meer dan 35 jaar werkzaam in de zorg (Ziekenhuizen, V&V sector en Adviesbureau ) en is afgestudeerd als Bedrijfskundige aan de Faculteit Beleidsweten­schappen aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nij­megen en heeft de Top Class gedaan aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mieke is van meerdere organisaties MT-lid geweest en zij heeft in haar carrière succesvol leiding gegeven aan vele organisatie veranderingsprocessen. Daarnaast heeft ze vele veranderingen op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid en Zorgvisies mee mogen opzetten. Zij heeft gastvrijheid -management ingevoerd waarbij het ziekenhuis in 2006/2007 als eerste en enige ziekenhuis met 4 sterren de prijs voor Gastvrijheid met sterren heeft mogen ontvangen.

Zij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische plannen en de realisatie daarvan op het gebied van vastgoed en huisvesting en de relatie tot het DBC experiment (100% risicodragend) en wijziging van het bestemmingsplan.

Samen met Universiteiten en Hoge scholen heeft Mieke studenten mogen begeleiden en onderzoeken laten uitvoeren naar de beleving van patiënten en hun mantelzorgers.

Samen met cliëntenraden bouwen aan een cliënt/patiënt gerichte gastvrije organisatie door Service Design Thinking is haar uitgangspunt. Daarnaast blijft zij zich inzetten voor het feit dat cliënten en hun mantelzorgers landelijk meer invloed moeten krijgen in de zorg.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.