Ga Naar:

Trainers

Trainers

Onderstaand overzicht van de trainers bij het NCZ

Corrie van Veggel
corrie van veggel

Corrie van Veggel is gespecialiseerd in participatie en medezeggenschap in zorg, welzijn en sociaal domein. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het trainen, adviseren en coachen van ondernemings- en cliëntenraden in de de zorg- en welzijnssector. Daarnaast werkt ze als interim projectleider voor veranderprojecten in de zorg en begeleidt ze dialogen en conferenties rondom thema’s als eenzaamheid en de veranderende zorg.
Corrie is enthousiast, veelzijdig, deskundig en altijd gericht op het behalen van concrete resultaten. Ze is sterk in het begeleiden van processen, kansen zien en benutten, oplossingen genereren en bruggen bouwen. In haar trainingen zet ze graag creatieve werkvormen in om mensen te inspireren en te prikkelen tot actie en persoonlijke ontwikkeling.
Haar achtergrond is de studie Beleid en Beheer van de gezondheidszorg. Ze houdt van kort, maar krachtig, is een pionier pur sang en een creatieve verbinder bij uitstek.

www.vanveggeladvies.nl
LinkedIn

Hans van Dinteren
hans van dinteren

Hans van Dinteren is trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Een van zijn specialisaties is medezeggenschap en dan vooral het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. Medezeggenschap is erop gericht om met elkaar de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol. Kennis van die rol en ervaring in het omgaan met de verschillende rollen kan Cliëntenraden en OR-en helpen bij het vinden van een goede werkwijze. Daarnaast heeft Hans veel ervaring in het begeleiden van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Hans verzorgt ook trainingen voor ambtelijk secretarissen en hij werkt als coach voor leidinggevenden.

www.vandinterenconsultancy.nl 
LinkedIn

Paul Vermeij
Paul Vermij

Paul Vermeij wordt alom gewaardeerd door zijn scherpe analyses, directe stijl van coachen/trainen als het gaat om in- en externe communicatie met stakeholders en achterban. Het draait om resultaten, niet om papieren tijgers.

In alles klinkt 35 jaar ervaring door: mediatraining, crisissimulatie, adviesvaardigheden, presentatie- en communicatievaardigheden en de invloed van de (sociale) media.

www.paulvermeij.org

Linkedin

Pieter Adriaan Bruin
Pieter Adriaan Bruin

Pieter Adriaan Bruin heeft zich na zijn vervroegde pensionering gespecialiseerd in de advisering en praktische begeleiding van cliëntenraden in de zorgsector. Tijdens zijn lange loopbaan in de zorgsector, bij met name grotere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, was hij o.a. actief als controller, manager P en O, bestuurder, directeur en directeur/bestuurder.
Zo deed hij veel praktische ervaringen in- en met de medezeggenschap op. Pieter heeft tijdens zijn loopbaan veel cliëntenraden ingesteld, begeleid en geschoold.
Pieter heeft zich gespecialiseerd in cliënten medezeggenschap omdat hem is gebleken tijdens bijeenkomsten met zorgdirecties, dat velen van hen de medezeggenschap nog niet serieus genoeg nemen.
Pieter is van mening dat medezeggenschap essentieel is voor een goede kwaliteit van zorg en zet zich daarom graag in voor de coaching en ondersteuning van cliëntenraden. Hij gaat uit van een praktische begeleiding van cliëntenraadsleden waarbij het proces centraal staat.

Pieter coacht cliëntenraden o.a. op teamverband, werving op basis van juiste profielen, communicatie met de bestuurder en bestuurstactiek, vergadertechnieken, adviestechnieken, beleidsinzicht en alles wat er verder nodig is om een goede cliëntenraad te worden en vooral..te blijven.

Daarnaast doet Pieter ‘coaching on the job’ waarbij ook de andere geledingen zoals de Ondernemingsraad, de Raad van Bestuur, de Bestuurder, het management en de Raad van Toezicht betrokken kunnen worden om zo eenieders rol en positie in de medezeggenschap te verduidelijken.

Pieter zet zich graag professioneel in voor cliëntenraden die bij NCZ zijn aangesloten.

LinkedIn

Drs. Ria van Haren
Ria van haren

Drs. Ria van Haren, trainer en adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit in gezondheidszorg, ZorgZwaartePakketten, scheiden Wonen & Zorg. Drs. Ria van Haren is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Isfet. Als bedrijfskundige (bedrijfskunde KUN Nijmegen) al jaren actief in de sector V,V&T en meer recent ook in de Gehandicaptenzorg. Interimmanagement, advies en projectmanagement op het terrein van bedrijfsoptimalisatie, kwaliteit en zorginnovatie. Onderdeel van haar huidige werkzaamheden zijn het uitvoeren van audits voor ISO en HKZ. Daarvoor is Ria o.a. werkzaam als subcontractor bij DNV.

Voor NCZ verzorgd Ria themabijeenkomsten, cursussen en workshops evenals begeleiding van specifieke vraagstukken. Organisaties werkelijk cliëntgericht laten denken en handelen is voor Ria de drijfveer waarmee zij in organisaties aan de slag gaat. Naast deelname aan diverse netwerken is Ria ook lid van de providersboog van de Servant Leadership Faculty.

www.isfetadvies.nl
LinkedIn

Richard Raaphorst
Richard Raaphorst

Richard Raaphorst is zelfstandig ondernemer in zorg en welzijn. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij DNV GL als lead auditor van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en als trainer. Hij heeft zijn wortels in de zorg liggen. Hij is verpleegkundig opgeleid en werkzaam geweest in ziekenhuis- en ouderenzorg. Daarnaast is hij graag maatschappelijk actief door lid te zijn (geweest) van besturen van o.a. buurtverenigingen, onderwijsinstellingen en een welzijnsorganisatie. Rode draad in zijn carrière is kwaliteit van zorg.

De cliënt / patiënt (en diens omgeving) is degene die kwaliteit en veiligheid ervaart. Het kan ook niet anders dan dat systemen ingericht moeten zijn om die kwaliteit  en veiligheid continue te verbeteren. Verbeteren kun je alleen maar als je weet wat de klant wil en van je verwacht. Daarvoor is een goede dialoog met de klant / cliënt / patiënt nodig. Een cliëntenraad vormt een belangrijke verbinding tussen de cliënt en de organisatie.

Richard wil graag zijn kennis en ervaring inzetten om daar een bijdrage aan te leveren. Door organisaties te helpen beter te worden, maar ook door cliëntenraden bewuster te maken van het belang dat zij dienen. Dat doet hij graag door het gesprek aan te gaan. Hij kiest voor een actieve aanpak in trainingen, waarbij u wordt geïnformeerd; geïnspireerd en uitgedaagd. Met als doel: betere zorg voor de cliënt/patiënt.

LinkedIn

Wim Eggens
wim eggens

Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Daar draait het om in de zorg. Dat loopt nog niet overal op rolletjes en de zorg kan op veel plekken beter. De cliëntenraad is in dat proces van kwaliteitsverbetering een belangrijke spil. Sinds twee jaar werkt Wim vanuit zijn bedrijf Zeggenschap.nu aan de versterking van de cliëntenraad onder het motto: Zonder goede cliëntenraden geen goede zorg.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Voor Wim draait het daar ook om bij trainen en adviseren van cliëntenraden. Elke training en elk adviestraject is maatwerk en dat betekent goed luisteren en vertalen naar een training die iedereen binnen de raad past.

Wim Eggens heeft de nodige ervaring met advisering van cliëntenraden bij het opstellen van documenten zoals convenant en samenwerkingsovereenkomst en bij ondersteuning van cliëntenraden bij procedures voor de commissie van vertrouwenslieden.

Wim Eggens verzorgt trainingen rond onderwerpen als: invloed van de raad op kwaliteitsverbetering, samenwerking binnen de raad, visieontwikkeling door de raad, evaluatie van en reflectie op het werk van de raad

www.zeggenschap.nu

Linkedin

Alice Makkinga
Alice Makkinga NCZ

De expertise van Alice Makkinga bevindt zich op het vlak van medezeggenschap cliënten in de zorg en burgerparticipatie in het kader van de Wmo. Zij traint, ondersteunt en adviseert vanuit haar eigen bedrijf Alice Makkinga Ondersteuning & Advies, gevestigd in Ommen, diverse organisaties:
– cliëntenraden en Raden van Bestuur van zorginstellingen
– Wmo adviesraden, beleidsmedewerkers bij gemeenten en
– medewerkers en coach-ondersteuners in zorginstellingen of overheid.
Naast genoemde expertise heeft zij zich gespecialiseerd in o.a. thema’s als: versterken van de kwaliteit van medezeggenschap; teambuilding, effectief vergaderen, invloed uitoefenen en onderhandelen.

De roots van Alice liggen bij het jeugd- en jongerenwerk. . Na het behalen van de HBO opleiding Sociaal Cultureel werk vervulde zij diverse beleidsfuncties, was zij werkzaam als trainer-adviseur bij SBI en Odyssee. In 2007 maakt Alice de overstap naar een eigen bureau.
Naast haar werk is zij actief in maatschappelijke functies bij de vakbeweging, in de politiek en kerk.
Zo was zij van 2007 tot 2011 lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Hier heeft zij als Statenlid een bijdrage geleverd aan de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur&Cultuur. Momenteel is zij lid van de gemeenteraad in Ommen waar zij zich o.a. bezighoudt met de Wmo en Jeugdwet. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep.

Woorden die haar typeren zijn: optimistisch, daadkrachtig, helder, netwerker.

 

www.alicemakkinga.nl
LinkedIn

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.