Nieuws

zorgcongres-vanuit-reflectie-naar-perfectie

09 dec Zorgcongres Vanuit Reflectie naar perfectie

Good Care Support en Handle with Care organiseren het eerste onafhankelijke Zorgcongres in Nederland “ Vanuit Reflectie naar perfectie” op 25 maart 2017 in Nijmegen. Zorgkwaliteit en Patiëntveiligheid zijn primaire, actuele en zeer serieuze onderwerpen voor u. U geeft verzwaard, gevraagd en vaak ook ongevraagd, advies aan...

Lees meer

08 dec Minister erkent Geschilleninstantie Zorggeschil voor Wkkgz

Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz Stichting Zorggeschil heeft een Geschilleninstantie opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De Geschilleninstantie Zorggeschil is op 6 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Stichting Zorggeschil is opgericht...

Lees meer
Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

04 nov Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

Bron: IGZ De afgelopen periode volgde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 150 verpleeghuizen. Veel van deze verpleeghuizen hebben in korte periode veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg besteed en zijn nog hard aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken en verbeteringen door te voeren. Een aantal instellingen krijgt nog steeds extra aandacht van de inspectie. De inspectie blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Staatssecretaris Van Rijn heeft op 31 oktober een vernieuwd overzicht van deze verpleeghuizen aan de Tweede Kamer aangeboden.
Lees meer
Met samenwerken bereiken we meer!

28 okt Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer!

Bron: Ruimte voor Raden Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats waar alles zich afspeelt wat te maken heeft met hulp en ondersteuning aan inwoners met een ondersteuningsbehoefte. De voorlichtingsvideo die vanuit de huidige situatie is ontstaan, waarbij veel taken zijn overgeheveld naar de gemeente, is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.
Lees meer
Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

18 okt Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Bron: Rijksoverheid Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft per brief antwoord op de vragen van de Kamerleden Volp en Bouwmeester (Pvda) over zeggenschap van bewoners, patiënten en cliënten over hun zorg. De vragen hebben betrekking op een langlopend geschil tussen zorginstelling Thebe (regio Breda) en één van haar cliëntenraden.
Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.