Nieuws

07 feb Plan verlaging werkdruk van Centrale Cliëntenraad Omring

Plan verlaging werkdruk van Centrale Cliëntenraad Omring [caption id="attachment_27124" align="alignleft" width="300"] Centrale Cliëntenraad Omring[/caption] De Centrale Cliëntenraad van Omring heeft een brief geschreven aan Staatssecretaris Martin van Rijn waarin zij hun plan om de werkdruk in de zorg te verlagen, uiteen zetten. Een afschrift van de brief...

Lees meer
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

17 jan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte om te leren en te verbeteren en het...

Lees meer
Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt ondersteuner.

16 jan Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt ondersteuner

De Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt  een ondersteuner voor acht uur per week Inovum is een gespecialiseerde zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum. Vanuit de verpleeghuizen en het Behandel- en adviescentrum levert Inovum verpleeghuiszorg en behandeling. Thuiszorg Inovum biedt thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagactiviteit in Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Hilversum en omgeving. Samen vormen deze diensten een keten in zorg. Dit betekent dat de medewerkers van Inovum cliënten altijd van dienst kunnen zijn. Ook als hun zorgvraag verandert.  Bij Inovum zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief, te weten een centrale Cliëntenraad, lokale cliëntenraden, een bewonerscommissie en een ondernemingsraad. De Centrale Cliëntenraad van Inovum is op zoek naar beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning voor acht uur per week.
Lees meer
Bestuurscrisis Vivantes na vertrek raad van toezicht

29 dec Bestuurscrisis Vivantes na vertrek raad van toezicht

De Limburgse ouderenzorgorganisatie Vivantes verkeert in een bestuurscrisis. De raad van toezicht stapt op nadat de ondernemingsraad en de cliëntenraad het vertrouwen hebben opgezegd. De ondernemingsraad en cliëntenraad vinden dat de raad van toezicht ‘haar rol als toezichthouder onvoldoende tijdig, scherp en proactief heeft vervuld’, valt...

Lees meer
Meer maatwerk voor cliënten in de Wlz

23 dec Meer maatwerk voor cliënten in de Wlz

Hoe kunnen we de zorg die cliënten ontvangen beter laten aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de cliënt? Sommige cliënten die Wlz-zorg thuis ontvangen komen niet uit met de huidige mogelijkheden voor langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut onderzochten dit op verzoek van...

Lees meer
Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

23 dec Campagne tegen financieel misbruik ouderen

Op 15 december is de nieuwe campagne tegen financieel misbruik van ouderen gestart. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) lanceerde de campagne bij de Rabobank in Rotterdam. Want Van Rijn en de banken slaan de handen ineen om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken...

Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.