Medezeggenschap

leem-johan-ebberink

10 apr LEEM; boek over medezeggenschap in verpleeghuizen volgens een ervaringsdeskundige

[caption id="attachment_27515" align="alignleft" width="240"] Johan Ebberink[/caption] Het boek LEEM van Johan Ebberink is uitgegeven bij uitgeverij Versluijsen en gaat over ‘van zorg op papier naar zorg op de vloer’ en dan specifiek over medezeggenschap in verpleeghuizen volgens een ervaringsdeskundige. Rondom de verpleegzorg heerst veel onrust. Dit boek gaat...

Lees meer
jaarverslag-2016-clientenraad-sensire-en-yunio

06 apr Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Sensire en Yunio

Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016 Structuur: Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen ‘ wijkzorg’ en ‘wonen met zorg’ hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen...

Lees meer

12 mrt Moties Bouwmeester aangenomen

  Op 23 februari jongstleden was NCZ bij het Algemeen Overleg Patiëntenrecht in de Tweede Kamer. Tijdens dat overleg zijn vooruitlopend op de nieuwe wet, de moties Bouwmeester aangenomen. Het kamerstuk over de motie van het lid Bouwmeester over het starten van pilots met diverse patiënten- en...

Lees meer
Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

16 feb Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen

Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (CU) over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen. Download hier de beantwoording Kamervragen over een uitspraak van...

Lees meer
Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ

11 feb Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ

Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ Er wordt een verbetering van de positie van cliënten beoogd met de aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet bevordert algemene medezeggenschap van cliënten, zodat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij besluitvorming. De wet regelt daartoe...

Lees meer
Openbaar Algemeen Overleg patiënten en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer

11 feb Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Het Algemene Overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer en is openbaar. Tijdens het overleg...

Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.