Algemeen

NCZ Online dialoogtool kwaliteitskader verpleeghuiszorg

10 sep ONLINE DIALOOG KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG

NCZ en Synmind introduceren een online dialoogtool voor cliëntenraden met betrekking tot het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In bijlage 1 van het Kwaliteitskader is in ‘handreikingen’ samengevat wat de verwachtingen zijn voor 1) persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 2) wonen en welzijn. De handreikingen zijn praktisch en helder geformuleerd...

Lees meer
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschikbaar

28 mei Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschikbaar

Het  Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking en is nu de norm voor de hele sector. Het vernieuwde kader is gebaseerd op persoonsgerichte zorg aan cliënten...

Lees meer
De zorgagenda voor een gezonde samenleving

25 apr De zorgagenda voor een gezonde samenleving

De RVS agendeert in De Zorgagenda zes kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende...

Lees meer
jaarverslag-2016-clientenraad-sensire-en-yunio

06 apr Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Sensire en Yunio

Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016 Structuur: Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen ‘ wijkzorg’ en ‘wonen met zorg’ hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen...

Lees meer
Centrale Clientenraad Schakelring pleit voor minder bureaucratie

29 mrt Centrale Clientenraad Schakelring pleit voor minder bureaucratie

De centrale cliëntenraad van Schakelring pleit voor minder bureaucratie in de zorg en doet een oproep aan politiek, overheid en andere stakeholders. Schakelring is een zorgorganisatie die Verpleeghuiszorg, Geriatrische Revalidatiezorg en Thuiszorg biedt aan (wijk)bewoners  in Midden-Brabant. Schakelring staat goed bekend in de omgeving en scoort in...

Lees meer
Clientenraad Verian

28 mrt Zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus

          Graag brengt de Cliëntenraad van Vérian het volgende onder de aandacht naar aanleiding van zorgen over de Zorg in relatie tot de Fiscus: ONGELIJKE BEHANDELING zorgvragers worden steeds meer geconfronteerd met eigen bijdragen.  Deze eigen bijdragen zijn niet fiscaal aftrekbaar meer. Hierdoor blijft het verzamelinkomen...

Lees meer

12 mrt Moties Bouwmeester aangenomen

  Op 23 februari jongstleden was NCZ bij het Algemeen Overleg Patiëntenrecht in de Tweede Kamer. Tijdens dat overleg zijn vooruitlopend op de nieuwe wet, de moties Bouwmeester aangenomen. Het kamerstuk over de motie van het lid Bouwmeester over het starten van pilots met diverse patiënten- en...

Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.