Ga Naar:

Workshops

NCZ Workshops

Workshops

Workshops op maat bij u op locatie of op open inschrijving op een locatie in Nederland

NCZ workshops zijn kortdurende, interactieve groepssessies waarbij aan een bepaald onderwerp en aan een bepaalde opdracht wordt gewerkt. Deze opdracht is bedoeld om de theorie uit de workshop te vertalen naar de praktijk van alledag van de cliëntenraad.

 NCZ biedt een gevarieerd aanbod aan workshops. De lijst met onderwerpen is lang en er komen jaarlijks nieuwe onderwerpen bij.Wij bieden standaard workshops en maatwerk workshops.

Bekijk onderstaand ons uitgebreide assortiment.

Staat de workshop die u zoekt er niet tussen? Natuurlijk kunnen wij ook nieuwe workshops ontwikkelen.

12 Oktober 2017 Workshop Lezen Jaarrekening

Een workshop over het goed lezen van de jaarrekening van de zorginstelling(en) waarvan u in de cliëntenraad zit.

19 oktober THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting

Inmiddels zijn kwaliteitskader en kwaliteitsplan een van de meest besproken onderwerpen binnen o.a. de verpleeghuis en thuiszorg sector. Samen met o.a. cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt dit plan opgesteld, besproken en geëvalueerd. Hier…

25 oktober 2017 Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden…

16 november THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking

Uitvoering van het kwaliteitskader en kwaliteitsplannen vraagt aanpassing in de wijze van werken en omgaan met elkaar. Zo is voorgeschreven dat een plan in samenwerking met cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en andere direct betrokkenen…

28 november 2017 Workshop Strategisch onderhandelen voor cliëntenraden GGZ

Cliëntenraden in GGz instellingen kunnen voor ondersteuning, begeleiding en training een beroep doen op NCZ. Speciaal voor deze cliëntenraden organiseert NCZ de workshop verdieping strategisch onderhandelen.

11 december 2017 Workshop Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (Voorzitter)

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

14 december THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan en de toekomst van de Cliëntenraad

Zeker is dat de inhoud van de nieuwe WMCZ gevolgen heeft voor de inhoud van het instellingsbesluit omdat  eveneens sprake zal zijn van een medezeggenschapsregeling. Ook de positie en taken van cliëntenraden zullen naar verwachting…

Workshop Het leiden van een (centrale) cliëntenraad ((onafhankelijk) Voorzitter)

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

Workshop Besluitvorming met Consent

Je leert wat je kunt doen als er (sterk) verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn en hoe je deze kunt gebruiken om samen tot creatieve oplossingen te komen.

Workshop Bijbetalingen voor cliënten in de Langdurige Zorg

Laat u als clientenraad op de hoogte stellen van regelgeving en toetsing met betrekking tot bijbetalingen in de langdurige zorg.

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening…

Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Workshop Contact met de achterban

Voor medezeggenschapsorganen zoals (centrale) cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. Maar het is ook lastig te organiseren. Vaak worden wel notulen of korte samenvattingen van de vergaderingen verspreid. Doorgaans komen daarop geen tot…

Workshop De Cliëntenraad in de eerstelijns gezondheidszorg

Hoe kun je een cliëntenraad bij een gezondheidscentrum, een huisartsenpraktijk of andere eerstelijns gezondheidscentra vorm geven?

Workshop De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg

Na het volgen van deze workshop heeft u een duidelijk beeld bij wat bedoeld wordt met kwaliteit vanuit cliënten perspectief, hoe deze kan worden gemeten en wat daarbij de rol, functie en positie van de…

Workshop Effectief vergaderen

Tijdens deze workshop zult u leren beter in gezamenlijkheid te vergaderen. De voorzitter kan delegeren.

Workshop Lagerhuis WMCZ DEBAT

Een Lagerhuisdebat – bekend van TV – is kort en argumenten over en weer volgen elkaar in rap tempo op! Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Zet twee rijen (van stoelen) tegenover elkaar.

Workshop Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht

Het toepassen van procedures en regels alleen, is voor cliënten niet effectief meer. Zij hebben de verwachting dat hun instelling de beste zorg levert, en dat ze te maken hebben met medewerkers die met passie…

Workshop Regel- en Wetgeving, rechten en plichten van de Cliëntenraad (WMCZ)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg. De WMCZ beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en…

Workshop Scheiden van Wonen en Zorg

In de workshop wordt informatie gegeven over de achtergrond en aanloop van het scheiden van wonen en zorg, inclusief de laatste ontwikkelingen. Er is volop gelegenheid om de eigen situatie aan te kaarten en te…

Workshop Strategisch onderhandelen

Aan het eind van de workshop heeft u kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. U heeft een eerst keer geoefend met onderhandelen en u heeft mee zicht…

Workshop Van Medezeggenschap naar Participatie

Decentralisatie, flexibiliteit, zelfsturende teams, efficiëntie, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, meer inzetten op eigen kracht en participatie van cliënten. Dat zijn de actuele ontwikkelingen.

Workshop Voorzitter (centrale) cliëntenraad

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

Workshop Wmcz II

Wat gaan de wijzigingen in de nieuwe Wmcz inhouden en hoe sluiten die aan bij de huidige ontwikkelingen?

Workshop WMCZ en verhuur

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van…

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.