Ga Naar:

Actuele activiteiten

NCZ Cursussen

Actuele activiteiten

In het onderstaande overzicht ziet u alle actuele activiteiten op datum waarvoor u zich direct kunt inschrijven

12 september 2017 OPLEIDING Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

 1.400,00

12 Oktober 2017 Workshop Lezen Jaarrekening

Een workshop over het goed lezen van de jaarrekening van de zorginstelling(en) waarvan u in de cliëntenraad zit.

19 oktober THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting

Inmiddels zijn kwaliteitskader en kwaliteitsplan een van de meest besproken onderwerpen binnen o.a. de verpleeghuis en thuiszorg sector. Samen met o.a. cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt dit plan opgesteld, besproken en geëvalueerd. Hier…

25 oktober 2017 Workshop De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden…

16 november THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking

Uitvoering van het kwaliteitskader en kwaliteitsplannen vraagt aanpassing in de wijze van werken en omgaan met elkaar. Zo is voorgeschreven dat een plan in samenwerking met cliënten, cliëntenraden, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en andere direct betrokkenen…

28 november 2017 Workshop Strategisch onderhandelen voor cliëntenraden GGZ

Cliëntenraden in GGz instellingen kunnen voor ondersteuning, begeleiding en training een beroep doen op NCZ. Speciaal voor deze cliëntenraden organiseert NCZ de workshop verdieping strategisch onderhandelen.

11 december 2017 Workshop Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (Voorzitter)

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

14 december THEMAMIDDAG: Kwaliteitsplan en de toekomst van de Cliëntenraad

Zeker is dat de inhoud van de nieuwe WMCZ gevolgen heeft voor de inhoud van het instellingsbesluit omdat  eveneens sprake zal zijn van een medezeggenschapsregeling. Ook de positie en taken van cliëntenraden zullen naar verwachting…

Leergang Leiden van de (Centrale) Cliëntenraad (Voorzitter)

NCZ biedt een leergang aan voor Voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden van zowel intramurale als extramurale zorg. Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen…

 1.500,00

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.